Национален конкурс за ученическо творчество - подробни условия и регламент

Национален конкурс за ученическо творчество - подробни условия и регламент

През 2010 г. се навършват 65 години от края на Втората световна война. За отбелязване на годишнината по предложение на Областното и Общинското ръководство на Съюза на ветераните от войните в България бе създаден Инициативен комитет, в който членуват представители на местната власт, на бизнеса, на неправителствени организации, на медиите. Инициативният комитет прие Програма за тържествата, посветени на 65-годишнината от Втората световна война и 9 май – Деня на мира и обединена Европа. Със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката, Съюзът на ветераните от войните в България и Националният инициативен комитет, организират Национален конкурс за ученическо творчество на тема: „Приносът на българския народ за победата над хитлерофашизма във Втората световна война”. Материалите за конкурса трябва да се изпратят до 15 март 2010 г. в РИО на МОМН - Стара Загора за ст. експерт Мила Минева, стая № 1. Тел. за връзка в рамките на работното време – 0878 491 368. В тази връзка Ви предоставяме Регламент на Националния конкурс за ученическо творчество. РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА: "Приносът на българския народ за победата над хитлерофашизма във Втората световна война" ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА: Съюзът на ветераните от войните на България и Национален инициативен комитет за честване 65 - години от победата във Втората световна война. Със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: • Със средствата на литературата и изкуството учащите се да изразят своето отношение: • към участието на българската армия в разгрома на хитлерофашизма, героизма на българските войници и офицери, съвместните бойни действия с армиите на страните от антихитлеристката коалиция; • към участието на българи в армиите на другите държави, воювали против хитлерофашизма и в съпротивителните движения на борещите се народи; • към доброволческото движение в България по време на войната, като се обърне особено внимание на младежите - ученици и ученички - доброволци в българската армия; • към помощта, която оказва българската армия на унгарското население по време на войната. • Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора. ♦ Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и уважение към действията на предходните поколения. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса могат да участват ученици от училищата в страната индивидуално в две възрастови групи: • V - VIII клас • IX-XII клас ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 1. Очерци, репортажи, пътеписи, интервюта • разработките да са с обем до 5 страници А4; • критерии за оценяване: - разработките да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути; - интервютата да се вземат от участници в събитията; - коректно използване на първоизточниците; - умение за излагане на фактите; - спазване на специфичните изисквания на съответния жанр; - езикова и стилистична култура. 2. Реферати и есета • разработките да са с обем до 5 страници А4; • критерии за оценяване: - ясна и точно формулирана тема; - добре подбрани аргументи; - елементи на изследователска дейност; - оригиналност и творчески подход; - лична позиция; - езикова и стилистична култура. 3. Стихотворения, разкази, рисунки • разказите да са с обем до 5 страници А4; • рисунките да са на лист А4 със свободно избрана техника; • критерии за оценяване: - творбите да отговарят на темата; - да имат определена художествена стойност; - оригиналност и творчески подход; - лична позиция; - езикова и стилистична култура. На гърба на рисунката авторът да запише личния си адрес, училището, в което учи и координати за връзка. Творбите не се връщат на авторите. Всеки участник може да представи повече от една творба. 4. Конкурсът се провежда на два етапа: • класиране на областно ниво със срок до 30 март 2010г. • класиране на национално ниво със срок до 30 април 2010г. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВИКТОРИНИ: • на училищно, общинско и национално равнище. Съюзът на ветераните от войните може да съдейства на учителите за ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС ПО ИСТОРИЯ НА ТЕМА: "Приносът на България за победата над хитлерофашизма по време на Втората световна война". НАГРАДИ ЗА УЧАСТНИЦИ И НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 1. Посещение на местата, където българската армия е водила бойни действия - Македония, Сърбия, Хърватска, Унгария. 2. Предметни награди: БУВ, лаптопи, фотоапарати, мобилни телефони, книги. 3. Класираните произведения ще бъдат издадени в отделен юбилеен сборник. 4. Плакети - подготвени за конкурса. 5. Снимки с ветерани, носители на "Орден за храброст" 6. Грамоти за всички участници.

   

0 коментарa

Виж още