Национална седмица за борба със затлъстяването

Национална седмица за борба със затлъстяването

Националната седмица за борба със затлъстяването се провежда за трети пореден път. Тя се организира от Координационния съвет на Националния план за действие “Храни и хранене” и е под патронажа на министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова. В рамките на седмицата Регионалната здравна инспекция в Стара Загора ще проведе различни инициативи в подкрепа на борбата със затлъстяването. Тази година Седмицата е посветена на проблемите в храненето при учениците на възраст 7-19 години. Последното национално представително проучване на храненето и хранителния статус на населението в България, проведено през 2004 г. от Националния център по опазване на общественото здраве и всички РИОКОЗ в страната, показа, че свръхтеглото и затлъстяването са сериозни проблеми не само за възрастните, но и при децата. Със свръхтегло са 19% от момчетата на 10-18 години и 16% от момичетата на 10-14 години, а със затлъстяване - 8% от момчетата и 4% от момичетата на 10-14 години. На 6 ноември – Европейски ден за здравословна храна и готвене, ще бъде организирано обучение на медицинските специалисти от община Стара Загора на тема “Затлъстяването, проблем на подрастващите”, както и дискусии по тази тема.

   

0 коментарa

Виж още