Националният омбудсман Гиньо Ганев подготвя наръчник за добро управление на местната власт

Националният омбудсман Гиньо Ганев подготвя наръчник за добро управление на местната власт

Общо 12 са принципите на добро управление на местната власт според проекта за наръчник по тази проблематика, подготвен от екипа на омбудсмана на републиката Гиньо Ганев. Документът беше представен по време на втората работна среща с местните обществени посредници в страната, която се провежда в заседателната зала в сградата на омбудсмана, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Принципите на добро управление са: честно провеждане и представителност на обществените организации по време на избори, участие на гражданите в управлението, отзивчивост, ефикасност и ефективност, откритост и прозрачност, върховенство на закона, етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление, човешки права, културно разнообразие и социално единство, отчетност. Наръчникът за прилагане принципите на добро управление в местната власт представлява на практика подробен каталог от препоръки за конкретни управленски мерки и действия, които да бъдат предприети от общинската администрация и общинските съвети за подобряване финансовото управление, гражданското участие, обществените поръчки, управлението на общинската собственост, модернизирането на административното обслужване и други. Омбудсманът предвижда да създаде и механизъм за мониторинг за спазване на принципите на добро управление с участието на представители на местните граждански организации, регионалните медии и общинските органи. Този мониторинг ще бъде реализиран чрез въвеждането на Индекс на доброто управление на общините. В рамките на тази работна среща ще бъде представен и анализ на нормативната база на местните обществени посредници, както и препоръки за решаването на констатираните проблеми. Днешната среща на омбудсмана е част от политиката на омбудсмана, насочена към насърчаване на процеса на децентрализация на властта и се осъществяват в рамките на проекта на омбудсмана „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

0 коментарa

Виж още