Началникът на РУ на МВР - Стара Загора отчете пред обществеността резултатите от едногодишните усилия на своите служители

Началникът на РУ на МВР - Стара Загора отчете пред обществеността резултатите от едногодишните усилия на своите служители

Тази година публичният отчет на РУ на МВР се проведе в зала «Славейков» на Общински съвет– Стара Загора. Пред представителите на местната власт и местната администрация, кметовете на населените места от Община – Стара Загора, членовете на Местната комисия за обществен ред и сигурност и медиите ръководството на районното управление представи основните приоритети, тенденции и резултати от дейността си за опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и гарантиране правата, спокойствието и сигурността на гражданите. “Публичният отчет на РУ на МВР – Стара Загора е част от годишната програма за действие на Местната комисия за обществен ред и сигурност. Днес ние изпълняваме един свой ангажимент, както към другите институции, така и към всички граждани, които се нуждаят от повече прозрачност и откритост в комуникацията си с органите на реда и разчитаме на ефективна обратна връзка» – каза при откриването началникът на РУ МВР – Стара Загора – гл. инспектор Станислав Станилов. Той подчерта, че ръководството на полицията е анализирало всички мнения и предложения, отразени в анкетите на гражданите, присъствали на миналогодишния ни отчет се е съобразявало с тях, както при определяне приоритетите си, така и при планирането по различните направления на дейност. Началникът на РУ МВР запозна присъстващите с приоритетите в дейността на различните структурни звена на местната полиция и обърна специално внимание на някои от характерните видове престъпления, касаещи широк кръг от хора. Началникът на РПУ подчерта високата ефективност, постигната в противодействие на наркоразпространението, детската престъпност, домовите кражби и грабежите, и огромният по обем работа, извършена от полицаите за осигуряването на добър обществен ред и пътна безопасност. Гл. инспектор Станилов не спести и тревожните тенденции – продължаващата война по пътищата въпреки строгият и ежедневен пътен контрол и увеличаването броя на имуществените престъпления в началото на 2009 г. предизвикано от икономическата криза. Използвам случая да отбележа, че общинското ръководство е изключително удовлетворено от ефективното партньорство с полицията и това е гаранция за ефективността на общата ни грижа за сигурността на хората в общината” – каза при закриването на форума секретарят на Общината г-жа Николина Горова. Непосредствено преди публичния отчет, в Община – Стара Загора се проведе редовно заседание на Местната комисия за обществен ред и сигурност. Комисията прие Годишна програма за работата си и график за заседанията. Две са направените допълнения към програмата – Валентина Бонева, началник ОЗД предложи към т.3.4 да се впише Закон за закрила на детето и подзаконовите разпоредби, а гл.исп.Станислав Станилов, началник на РПУ-Стара Загора добави към същата точка и Закон за домашното насилие. Създава се нова точка 3.8 по предложение на Диана Димова, изпълнителен директор Сдружение “Самаряни”, с която Местната комисия за обществен ред и сигурност да създаде организация за разгласяване възможностите за гражданска участие в търсенето на сътрудничество. Как да се популяризира дейността си, комисията ще разисква на следващото заседание през месец април, когато ще бъдат набелязани и конкретни стъпки в тази насока. Председателят на Търговско промишлената палата в Стара Загора и член на МКОРС Олег Стоилов предложи да бъде организирана среща между представители на РУ МВР-Стара Загора и бизнеса на града за търсене на форми за подкрепа работата на полицейските служители. На заседанието на МКОРС бяха обсъдени и актуални теми като проявите на футболно хулиганство в Стара Загора, организацията на пазара на калайджии, просията по улиците на града и др. „Нека проведем заседание с ПК по спорт към Общински съвет-Стара Загора, за да разискваме конкретни мерки за санкциониране на клубове, които позволяват такива прояви да се случват” – предложи Олег Стоилов. Комисията изслуша днес и доклад на Младежки общински съвет за проведения Младежки форум за безопасност на движение около и в общинските училища.

   

0 коментарa

Виж още