На заседание на Областната комисия по заетост бе приет държавния план-прием

На заседание на Областната комисия по заетост бе приет държавния план-прием

Вчера на заседание на областната комисия по заетост бе приет окончателно държавния план-прием за предстоящата 2013/2014 учебна година.Същият предстои да бъде внесен в Министерството на образованието, младежта и науката.Проектът за план-приема премина през сериозно обсъждане.В дискусиите се включиха областният управител на Русе Стефко Бурджиев, заместниците му Веско Маринов и Андриан Райков, зам. - кметът на Община Русе Иван Григоров, началникът на Регионален инспекторат по образование - Русе Димитър Райнов, директори на училища, както и представители на Регионална служба по заетост – Русе, Стопанска камара, Камара на строителите в България и др. Членовете на двете комисии обсъдиха, както демографските проблеми в областта, които пораждат драстичен спад в броя на учениците, така и потребностите на бизнеса от кадри и дублирането на специалности и учебни планове в някои училища. Освен с тези фактори, план-приемът беше съобразен и с дейността на три училища – ПГ ХБТ, ПГ ЗХТ и ПГ по автотранспорт, две от които поради закриване, предстои да преустановят дейността си като самостоятелни учебни заведения. Едно от решенията, които комисията взе бе свързано с преместване на дейността на гимназията по автотранспорт в ПГ по корабостроене. Решението бе провокирано от предстоящия ремонт на булевард „Тутракан”, който със сигурност ще създаде неудобства свързани с достъпа на ученици и учители, но също така е продиктуван и от скъпата поддръжка на остарелия сграден фонд. В никакъв случай преместването на училището не бива да се тълкува като евентуално закриване, а просто преместване на учебно-възпитателната дейност. Членовете на комисията по заетост гласуваха почти с пълно мнозинство и преместването на ПГ ЗХТ в сградата на ПГ по туризъм, а ПГ ХБТ ще намери приемно училище в лицето на ПГ САГ. Важни решения бяха и приетите корекции в разпределението на паралелките в две от горецитираните училища в контекста на предстоящото им преместване. Така професионалните направления Технолог по качеството на храни и напитки и Технолог хранително-вкусова промишленост (задочно обучение) ще бъдат пренасочени в ПГ по туризъм; професионално направление Химик – технолог след 7-ми клас ще бъде пренасочено към ПГ САГ, а направление Екология и опазване на околната среда е изборът на комисията за паралелка, която да замени паралелката Технология на биогоривата, тъй като е по-подходяща за изучаване в гимназията по строителство.

   

0 коментарa

Виж още