На първо четене бе приет бюджетът на Община Казанлък

На първо четене бе приет бюджетът на Община Казанлък

Днес на 6-то заседание на ОбС бе приет на първо четене бюджетът на Община Казанлък. Той е в размер на 33 647 744 лв. За делегираните държавни дейности средствата са 18 810 073 лв., за местните дейности - 14 837 671 лв. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова подчерта, че проектобюджетът е обсъждан с всички групи в ОбС, както и е бил обсъждан публично пред обществеността. Всички предложения от общественото обсъждане са включени в него, а капиталовите разходи за населените места са съобразени с предложенията на кметовете. Второто четене на общинския бюджет бе насрочено за заседанието на ОбС на 20 февруари от 10 часа. На днешната сесия бе приета Наредба № 28 за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Управление на общинския дълг. Приета бе на второ четене актуализираната Наредба № 26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още