На сесия на Общинския съвет в Стара Загора ще обсъдят предложените зони за въздействие в Интегрирания план за развитие на града

На сесия на Общинския съвет в Стара Загора ще обсъдят предложените зони за въздействие в Интегрирания план за развитие на града

Общо 46 точки съдържа обявения дневен ред на предстоящото XIII-то редовно заседание на Общинския съвет в Стара Загора, като последната включва питания на общински съветници. Председателят на ОбС Емил Христов очаква оживен дебат да предизвика предложението за одобрение на зоните за въздействие, предвидени в Интегрирания план за развитие на Стара Загора. То ще бъде внесено допълнително за гласуване от общинските съветници. Работната група по проект „Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора“ одобри три възможни зони на въздействие, в които ще бъдат изпълнявани проекти с финансиране по оперативните програми през периода 2014-2020 г. Предложението за публична зона за въздействие с висока обществена значимост включва централната градска част, обособена между булевардите „Славянски“ и „Партриарх Евтимий“, улиците „Августа Траяна“ и „Отец Паисий“, включително парк „М. М. Кусев“, Спортен комплекс „Берое“ и Станционната градина. Като зона с потенциал за икономическо развитие е определена зоната на юг от ж.п.линията, Западната и Източната индустриална зона, кв. АПК, до кв. „К. Ганчев“. Третата зона е зона с преобладаващо социален характер. Тя е ограничена от улиците „Д. Стаев“, „Ан. Тошева“, „Д-р Т. Стоянович“ и включва кварталите „Три чучура“, „Казански“ и „Железник, и Студентски град. Определянето на зоните е направено след подробен анализ на социалните, икономическите, демографските и екологичните проблеми, както и проблемите на градската среда. Проведени са обществено обсъждане, дебати с три фокус-групи, анкетирани са близо 1200 пълнолетни старозагорци. До 27 септември 2012г. всеки може да попълни анкета, достъпна на следния линк: docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDNkdWdWQXZJUGNhTnpjNm1YSVd6U3c6MQ. След приемането на предложението от ОбС, то трябва да бъде защитено и в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

   

0 коментарa

Виж още