На тази дата през 1855 г. на руския престол се възкачва Александър ІІ

На тази дата през 1855 г. на руския престол се възкачва Александър ІІ

На трети март 1855 г. на руския престол се възкачва Александър ІІ (1855 г.-1881 г.), от династия Романови. Той е най-големият син на Николай I Павлович и Александра Фьодоровна. Възпитател на Александър ІІ е генерал Ушаков П , а наставник - поетът В. А. Жуковски. Политическото положение в Русия след неуспешната Кримска война (1853-1856 г.) създава условия за реформи и Александър II ги започва. Отменя крепостното право на 3 март1861 г., за което е наречен Цар Освободител. Отменя също телесните наказания и въвежда нов университетски устав през 1863 г. Александър ІІ провежда земска и съдебна реформи. Започва подготовка за военна реформа. От 1862 г. обявява публично държавния бюджет. След 1866 г. се извършват няколко опита за атентат срещу императора. Това довежда до засилване на ролята на органите за вътрешна сигурност и репресиите срещу радикалните течения, организации и движения. През 1880 г. Александър ІІ създава върховна разпоредителна комисия начело с граф Лорис-Меликов. Александър ІІ приема закон за градско самоуправление през 1870 г. и закон за всеобща военна повинност през1874 г. В областта на външната политика руският император обръща особено внимание на т. нар. източен въпрос и отмяната на условията на Парижкия мирен договор от 1856 г. За да засили руското влияние на Балканите, той започва война с Турция (1877-1878 г.). Войната завършва с успешния за Русия Санстефански мирен договор (1878 г.), който обявява България за свободна държава. Берлинският конгрес (1878 г.), затвърждава политическото положение на Русия в Европа като велика сила. През 1866 г.продава на САЩ Аляска, през 1864 г присъединява към територията на Империята Туркестан., Хива през 1873 г. и Кокандското ханство през 1876 г. Александър ІІ става жертва на атентат, организиран от радикалната организация "Народна воля".

   

0 коментарa

Виж още