На този ден в Стара Загора 1 декември

На този ден в Стара Загора 1 декември

18X0 г. - Стара Загора наброява 13 279 жители. 3 606 семейства и I 389 къщи. 1027 г. - открит Инвалиден приют в Стара Загора. Той ще обслужва цяла Южна България. В него се предлага квартира, храна, облекло и обслужване на инвалидите. 1047 г. - умира в София Типа Киркова, деятелка на международното женско движение, член на БРСДП от 1898 г. Родена в Стара Знгора на 23 ноември 1872 г. в семейството на стария социалист Грифон Богоев. 1893 г. - роден в Стара Загора Атанас Атанасов Илиев, син на академик Атанас Трифонов Илиев. Професор по етика и философия, началник на Културния отдел при Министерството на народната просвета, ректор на новооткрития в Скопие български университет "Св. св. Кирил и Методий", преподавател по етика и естетика в Софийския университет. Награден ог Френската академия на науките със златен медал "Ришельо". Умира на 9 февруари 1985г. в София. 1956 г. - Стара Загора наброява 55 322 жители.

   

0 коментарa

Виж още