На този ден в Стара Загора - 5 октомври

На този ден в Стара Загора - 5 октомври

На 23 септември 1879 година /5 октомври нов стил/ Алеко Богориди - генерал-губернатор на Източна Румелия - в присъствието на Търновския митрополит Климент, на кмета на Стара Загора Иван Салабашев, на служебни лица и много граждани полага основния камък за възстановяване на Стара Загора. Мястото е в центъра на града, на площада, наречен по-късно с името Богориди, сред неразчистените още разрушения. Днес тук е парк „5 октомври”. За бъдещите поколения е оставено послание. “Днес двадесят третий септемврий хилядо осемстотин седемдесят и девета година след Рождество Христово ся положи от собствената ръка на Негово Сиятелство княза Александра Богориди, главний управител на Источна Румелия, този основний камък за възобновление на града Стара Загора в царуването на Всеросийский император Александра ІІ-й Николаевича, в князуването на българский княз Александра І-й Батембергски и в дните на Негово сиятелство княза Александра Богориди, главний управител на Южна България, наречена Источна Румелия, на директора на земеделието, общите сгради и пр. Доктора Вълковича, на Старозагорский префект Нестора Марков, на председателят на Старо-Загорский градский съвет Стефана Стойков Салабашев. Възобновляемия този град Стара Загора ся разсипа, оплени и изгори във времето на Руско-Турската война на 19-ий юли 1877 година от Рождество Христово при нашествието на Турските войски предводителствувани от Сюлейман-паша, при което нашествие ся избиха, исклаха и изгориха до 7850 Българи: мъже, жени и маловъзрастни детчица. Преди разсипването, града Стара Загора броеше до 4419 домове с 25460 души жители, после разсипването останаха 1089 домове с 10650 души. Това ся написа и положи на съхранение в този основний камък за възпоминание на потомството.” /Два месеца по-рано, на 21 юни /3 юли нов стил/ 1879 г. Алеко Богориди, подписва нарочен приказ със следния текст: “Като взех предвид желанието на болшинството жители на град Стара Загора, изложено в протоколите на Градския съвет № 3, 21 юний 1879 год; като взех във внимание, че хигиеническите правила тряба строго да се съхранят при построението на новите градове; като взех такожде под внимание, че добрите и широките пътища заедно с доволно построени помещения за общи пазари улесняват търговията и благоденствието на жителите, удобрих плана изработен от инженера Байра…И така, за туряне в действие тоя мой приказ, призовавам градский съвет да вземе под внимание гореказаното мое повеление и да го приложи в действие с крайна правосъдност и без никаква пристрастност. Префектът на Старозагорский департамент се призовава да покаже съдействието си на Старозагорский градский съвет и строго да внимава за справедливото изпълнение на тоя мой приказ, написан в град Стара Загора в лето от Рождество Христово хиляда осемстотин седемдесет и девето в месец септемврий двадесет и петий ден, в петий месец на управлението ми в Източна Румелия.”/ 5 октомври 1900 В Стара Загора е роден Асен Ив. Нонов, Финансист, общественик, ръководител на популярната банка в Стара Загора. Умира в Стара Загора на 15 май 1971 г. 5 октомври 1908 На тържествен митинг е прочетена телеграмата за обявяване на независимостта на България. 5 октомври 1979 Официялно е открит електрифицирания железопътен участък Стара Загора - Ямбол и Стара Загора - Тулово. 5 октомври 2002 В парк "Александър Стамболийски" (Алана) тържествено е открит паметник на загиналите във войните. Проектът е на колектив в състав: арх. Мария Каразлатева, склуптор Любомир Добрев, художник Стефан Баев. Композицията включва изображения на св. Георги Победоносец, тристишие от химна на 12-и пехотен полк и възпоменателен надпис за 2722-а загинали старозагорци във войните.

   

0 коментарa

Виж още