На финалната права е ремонтът на Парк „Розариум“ в Казанлък

На финалната права е ремонтът на Парк „Розариум“ в Казанлък

Ремонтът и обновяването на емблематичните паркове „Розариум“ и „Тюлбето“ в Казанлък са във фазата на довършителните дейности. В двата парка се реализира проектът на Община Казанлък „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално-икономическо развитие“. Проектът включва обект „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк „Розариум“ и парк „Тюлбето“ и свързваща ги велоалея“. Стойността му е 4 707 486,96 лв. Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (EФРР) по ОП „Регионално развитие“. 85% от стойността на проекта са от ЕФРР, 10% - от държавния бюджет на Р България, и 5% (235 374 лв.) са собствени средства от бюджета на Община Казанлък. Парк „Розариум“ впечатлява с напълно обновената си визия, която се характеризира с простор, с изобилие от зеленина и цветни кътове, с арки, по които ще се увиват катерливи (влачещи) рози, с алеи за отдих, разходка и игри на децата. Съгласно дейностите по проекта с нова визия са 4-те входа на парка, включваща светлинно оформление, красиви водни елементи и атрактивно осветени входни тории. Алейната мрежа е обновена, фонтанът ще носи хладина в парковото пространство през лятото, а вечер ще радва със светлинни ефекти. Красиво подредени пейки и беседки правят отдиха още по-приятен. Изцяло обновени са детските площадки и влизат в режим на проверка и лицензиране. Изградени са автоматизирани поливни системи, осветлението в целия парк е ново и ефектно. В момента се възстановява околната среда, възстановяват се участъците от улиците, които минават покрай парка, прави се оглед на всички изпълнени елементи и дейности и се формулират допълнителни изисквания или се дообработват участъци и детайли, където това е необходимо.

   

0 коментарa

Виж още