На 1 ноември стартира традиционната акция “Светлина”

На 1 ноември стартира традиционната акция “Светлина”

От 1.11.2010 г. късите светлини са задължителни и през деня През настъпващия есенно-зимен период рязко се увеличават предпоставките за тежки пътно-транспортни произшествия и главно - за пътнотранспортни произшествия с пешеходци. Намаляването на светлата част от денонощието, при запазена висока интензивност на движението, води до нарастване на пътната аварийност в тъмната част на денонощието, сутрин и вечер, като относителният дял на загиналите пешеходци достига до 35 % от всички убити при пътнотранспортно произшествия. Увеличава се броя на злополуките, поради неизправни и нерегулирани фарове и липсваща или неефективна светлоотразителна сигнализация, в съчетание с неправилно движение на пешеходци по тъмно; недостатъчно улично осветление и хоризонтална маркировка. Част от участниците в движението не познават достатъчно или подценяват рисковете от намалената видимост. За ограничаване предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия с рисковите групи участници в движението (пешеходци; водачи с без практически опит в управлението при есенно-зимни условия; управляващите автомобили неизправни осветителни системи автомобили , за времето от 1.11. до 21.11.2010 г. на територията на цялата страна ще проведе традиционната полицейска операция АКЦИЯ “СВЕТЛИНА”. Акцията има за цел, чрез интензивна контролна и превантивна дейност да насочи вниманието на обществеността към специфичните рискови фактори за пътни злополуки в есенно-зимния период. По време на акцията ще се извършва засилен контрол по изправността на осветителните системи и сигнализация на пътните превозните средства - включително тези на велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Освен изправността на осветителните системи, контролните органи ще проверяват състоянието на гумите и изправността на устройствата за почистване на предно стъкло и др., като на нарушителите ще бъдат налагани на санкции по Закона за движение по пътищата, някои от които са: • За управление на МПС с износени гуми – отнемане на 6 контролни точки и 50 лв. глоба; • За неизправни светлини и светлоотразителна сигнализация - отнемане на 5 контролни точки и глоба от 20 до 150 лв. • За управление на технически неизправно МПС– отнемане на 5 контролни точки и глоба от 20 до 150 лв.; • Неозначаване по съответния начин на принудително спряно на платното ППС - отнемане на 6 контролни точки и глоба от 50 до 150 лв.; • Неползване на предпазен колан или каска – отнемане на 8 контролни точки и 50 лв. глоба; • Говорене по мобилен телефон по време на движение, без устройство “свободни ръце” - отнемане на 6 контролни точки и 50 лв. глоба; • Неспазване сигнал на светофара - отнемане на 8 контролни точки и 50 лв. глоба, а ако е създадена реална опасност за пътното движение – до 150 лв; • Неспазване на пътни знаци и маркировка - отнемане на 4 контролни точки и 30 лв. глоба. Съвместно с представители на Общините и пътната администрация ще се извърши преглед на състоянието на уличното осветление, пътната настилка, хоризонталната и вертикална сигнализация и ще се предприемат мерки за отстраняване на повредите и сигнализиране на местата с повишена опасност от ПТП с през есенно-зимния период. На база съвместните проверки, ще се изготвят конкретни предложения към съответните ръководства на органите на местното самоуправление за осветяване на най-невралгичните места от уличната мрежа – улични отсечки, уязвими кръстовища, спирки на обществения транспорт, пешеходни пътеки и др. Съвместно с общините ще започне извършването на прегледи и на светлинната и светлоотразителна сигнализация на пътните превозни средства с животинска тяга и малогабаритната селскостопанска техника, които ще продължат и след периода на акцията. По време на операцията техническите центрове на СБА, който е партньор на МВР в превантивната акция, ще извършват безплатно регулиране на фаровете на МПС и ще дават техническа консултация по изправността на осветителните и спирачните системи. За нашата област безплатно регулиране на фаровете ще се извършва в базите на СБА Стара Загора, Чирпан и Казанлък. Напомняме на водачите на МПС, че съгласно чл. 70, ал. 3, т. 2 от Закона за движението по пътищата, през целия есенно-зимен период (от 1.11.2010 г до 1.03.2011г.) са задължени да се движат през светлата част на денонощието с включени на светлини за движение през деня или с включени къси светлини. Активният и ефективен пътен контрол върху техническата изправност на МПС ще продължи през целия зимен сезон

   

0 коментарa

Виж още