На 1 септември обявяват свободните места за двете нови детски градини в Стара Загора

На 1 септември обявяват свободните места за двете нови детски градини в Стара Загора

На 01 септември 2014 г. ще бъдат обявени свободните места за всички възрастови групи в двете нови детски градини в Стара Загора - ЦДГ 5 „Мечо Пух“ и ЦДГ 6 „Камбанка“. На специализирания сайт за прием в детските заведения, в раздел „Предстоящо класиране“ - (priem.starazagora.bg/baby/g/expectingrating.php ), в списъка „Участници в класирането“, родителите ще могат да проверят статуса на детето си и ще могат да редактират данните в заявлението за прием до 12 септември 2014 г. включително. В класирането на 15 септември 2014 година ще участват всички, в чиито заявления за прием е избрана начална година за участие в класиране 2014 г. или по-рано. В него няма да бъдат включени заявления, в които началната година е от 2014 г. нататък. Не е необходимо да бъдат променяни заявленията, регистрирани с начална година за участие в класиране 2013 г., или по-рано. Те участват във всички класирания от годината, посочена в заявлението, докато детето бъде класирано или навърши максимална възраст за прием в детска градина. Родителите, които не дължат данъци и такси към Община Стара Загора получават 1 точка при класиране като отбелязват съответния критерий - К12. Директорите на детските заведения проверяват верността на декларираното по електронен път при записването на децата там, където са класирани. Критерият „Райониране“ не се отбелязва в заявлението, но носи автоматично 1 точка, когато адресът на желаната детска градина, посочена в заявлението, съвпада с настоящия адрес на заявителя – т.е. попадат в района на едно и също Административно бюро. Крайното класиране зависи от броя точки, събрани от отбелязаните в заявлението критерии, които включват още трудовата заетост на заявителя и входящия номер. Класираните деца трябва да бъдат записани в срок до 30.09.2014 год. включително в детската градина, в която са класирани. Непотвърдените в този срок деца, автоматично отпадат. Записаните деца трябва да постъпят в детската градина до 15.10.2014 год. Децата, непостъпили в този срок се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания. Още разяснения за класирането в новите детски градини, графика и начина за записване на децата, родителите могат да намерят на специализирания сайт priem.starazagora.bg/baby/g/index.php. На официалната електронна страница на Община Стара Загора - www.starazagora.bg/, под рубриката „Актуално“, са публикувани и правилата за постъпване в ЦДГ № 5 „Мечо Пух“ на деца в риск със специален режим на прием. Те са 30 на сто от общия им брой (100) и се отнасят за деца с увреждания, деца със СОП и/или хронични заболявания, деца - сираци и полусираци, деца с неизвестен родител, деца от уязвими общности - ромски етнос. Целият процес по приемане на децата в детски градини и ОДЗ е подробно описан в Правилата за постъпване в детски градини и ОДЗ на територията на Община Стара Загора, публикувани в раздел „Нормативна уредба“. В раздел „Начало“ има публикувани подробни Ръководство за регистрация на онлайн заявление и Ръководство за редакция на заявление (профил на регистрирания потребител).

   

0 коментарa

Виж още