На 16 декември 2009 г. се навършват 120 години от създаването на Транспортна полиция в България

На 16 декември 2009 г. се навършват 120 години от създаването на Транспортна полиция в България

РУТП – Стара Загора ще отбележи годишнината с Ден на отворените врати. На 16.12.2009 г. от 11.45 ч. деца от Шесто основно училище “Св. Никола” ще посетят РУТП в Деня на отворените врати. Служители на подразделението ще запознаят децата с системата за управление на железопътния транспорт и ще им припомнят основните правила за безопасност при ползване на железопътен транспорт. Гостите ще имат възможност да разгледат съвременния мотрисен влак “Сименс”. Малко история На 16 декември 1889 година, с Указ на Княз Александър Батенберг се приема Закон за полицията на железните пътища в Княжество България, с който се обособява полицейско звено имащо за задача да охранява железопътния транспорт у нас. Новосъздаденото звено се поставя под ръководството и контрола на “Дирекция на железните пътища”, която е в структурата на Министерството на транспорта. В този период обществената безопасност на железопътните гари се осъществява от полицейски пристави. Приставът на гарата се е грижел за реда и безопасността между пътниците, за движението на файтоните и колата, съдействал е на агентите от железопътната полиция... С измененията в Наредбата-закон за държавната полиция през 1937 г., железопътната полиция се реорганизира в железопътна етапна полиция - в структурата на железопътните административни служби на Българските държавни железници. В железопътните възли, определени със заповед на министъра на вътрешните работи и народното здраве, в съгласие с министъра на железниците, пощите и телеграфите, има железопътни етапни комендантства с полицейски железопътни етапни коменданти. С радикалните промени в държавното управление след Втората световна война от 1944г до 1948г службата е съществувала, като ведомствена железопътна милиция към Министерство на транспорта. Охранявала е само някои основни ж.п гари, пристанища и др. обекти на железниците. През 1948 г. ж.п. милицията се прехвърля и ръководи оперативно от МВР. От месец февруари 1949г., със заповед на министъра на вътрешните работи се създават осем милиционерски транспортни участъци, чието методическо и оперативно ръководство се осъществява от създадения през 1951 г. отдел “Транспортна милиция” в Дирекция на народната милиция, който след демократичните промени в страната е преименуван в отдел “Транспортна полиция”. С измененията в Закона за МВР през 2008 г. отделът се обособява в Дирекция “Транспортна полиция” към Главна дирекция „Охранителна полиция”. Настояще Дирекция “Транспортна полиция“ е специализирана структура на Главна дирекция “Охранителна Полиция" за оперативно-издирвателна, информационна и организационна дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления, за опазване на обществения ред и за осъществяване на превантивна дейност на територията на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт. Дирекция “Транспортна полиция” включва 8 районни управления на територията на цялата страна: РУТП – София, РУТП – Мездра, РУТП – Горна Оряховица, РУТП – Русе, РУТП – Варна, РУТП – Бургас, РУТП – Пловдив и РУТП – Стара Загора. На 14.04.2008 г. България е приета за член на RAILPOL - международна мрежа от полицейски организации на държавите-членки на ЕС, отговорни за полицейската дейност в жп транспорта. Целта на тази мрежа е да подобри и засили международното сътрудничество между полицейските структури в Европа, отговорни за железопътния транспорт, чрез обмен на най-добри практики, да определи потенциалните области на сътрудничество и хармонизация. Районно управление “Транспортна полиция” – Стара Загора обслужва обектите на железопътния транспорт на територията на четири области – Сторазагорска, Хасковска, Сливенска и Кърджалийска – с общо 580 км ж.п. линия , 47 гари и 46 спирки и стационарни обекти, собственост на БДЖ ЕАД и НКЖИ. Възлови ж.п.-гари в обслужвания район са Стара Загора, Свиленград, Тулово и Димитровград. Оттук преминават основните железопътни артерии – Подкова - Димитровград – Русе, София – Бургас (през Пловдив), София – Бургас (през Карлово) и Пловдив- Димитровград – Свиленград. Практически през района, обслужван от РУТП – Стара Загора преминава целият траснграничен поток на стоки, товари и пътници придвижващи се чрез железопътния транспорт, влизащи през сухопътната граница с Р Турция и през пристанище – Бургас. На тази територия, РУТП осъществява основните задачи на транспортна полиция: - Предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления в обекти на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната. - Организиране и провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия за установяване извършителите на престъпления в подвижни и стационарни обекти на транспорта. - Осъществяване и контрол на дейностите по опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт - Организиране охраната на обекти, мероприятия и специални товари; - Контрол на съхранението и охрана при превозването на общоопасни средства; - Осъществяване на конвойна и превантивна дейност и др. Задачите на РУТП се осъществяват от основните му структурни звена: сектор “Охранителна полиция”, сектор “Противодействие на общата престъпност” и “Оперативната дежурна част и административно обслужване. От началото на 2009 г. в РУТП са регистрирани общо 192 престъпления, от които 20 – икономически. Разкрити са 69,5% от регистрираните престъпления. Най-голям е отностелния дял на кражбите на имущество при които процентът разкриваемост е 60,19%. Фактор за относително високият брой на кражбите на скрепителен материал е липсата на стационарни постове по гарите. В обслужвания от РУТП Стара Загора район има стационарни постове само на гара Свиленград. През годината са регистрирани и 16 случая на хвърлени твърди предмети по подвижния влаков състав, като 5 от тях са разкрити – броят на регистрираните инциденти от този вид е намалял в сравнение със същия период на миналата година. Половината от регистрираните през 2009 г. икономически престъпления са документните престъпления. Служителите на РУТП са работили и по 4 случая на присвояване и обсебване, 2 случая на контрабанда и две престъпления по служба.

   

0 коментарa

Виж още