На 21 декември ще бъде открита сградата на Второ районно управление “Полиция” в Стара Загора

На 21 декември ще бъде открита сградата на Второ районно управление “Полиция” в Стара Загора

Официалното откриване на Второ РУ “Полиция” ще се състои на 21.12.2010 г. от 8.30 ч пред новопостроената сграда на управлението в на ул. “Арх. Хр. Димов” 37 в кв. “Железник”. На откриването ще присъстват Министърът на вътрешните работи, народни представители, представители на ръководството на МВР, на съдебната, изпълнителната и местната власт. Модерната сграда е изградена изцяло със средства на МВР върху парцел с площ 1630 кв.м, безвъзмездно предоставен на Министерството от Община Стара Загора. В сградата има 140 работни места, които са разпределени в два корпуса, свързани с топла връзка. Първият етаж на западния корпус е обособен като самостоятелен административен център за обслужване на граждани. В него са звената, свързани с издаването на документите за самоличност и контрола на общоопасните средства. Осигурени са достъпност и условия за обслужване и на хората с увреждания. В този корпус ще бъде преместено и заведението за отрезвяване. На петте етажа в основното крило са изградени над 60 работни помещения, приемна за гражданите, самостоятелно обособена дежурна част, стрелбище и спортна зала, в които служителите на реда да поддържат своята физическа и стрелкова подготовка. Осигурени са достатъчно на брой, удобни и достъпни за гражданите стаи на полицейските инспектори от териториална полиция и на разследващите полицаи. Сградата разполага със специализирани помещения за полицейска закрила и помещения за задържане, стаи за свиждане, за разпит на задържаните лица и за разпознаване - изградени в съответствие с международното и националното законодателство и с европейските стандарти. Открива се не само нова сграда, а нова услуга за общността, свързана с локализиране на полицейски сили и средства в гъсто населената западна част на областния град и още 29 населени места с общо над 80 000 жители. Създаването му има за цел да осигури превантивен ефект по отношение на битовата престъпност, наркоразпространението и опазването на обществения ред, да предостави по-достъпно полицейско обслужване и да способства за повишаване сигурността на гражданите в сложния в криминогенно отношения район. Очаква се Второто районно управление в Стара Загора да заработи в началото на 2011 г. То ще обслужва районите западно от ул. “Хаджи Димитър Асенов” (за града), в т.ч. отдалечените от центъра и напрегнати като оперативна обстановка квартали “Железник”, “Три чучура”, “Три чучура – север”, “Казански”, “Лозенец” и “Македонски”. В тази част на града са концентрирани множество институции, търговски обекти и заведения за развлечение и хранене, почти всички големи лечебни заведения ( в.ч. болничния комплекс – включващ МБАЛ, университетска болница и четири диспансера на територия от 150 дка). В обслужвания от новото полицейско управление район се намират и градският стадион “Берое” с прилежащите му спортни съоръжения, любимият на старозагорци парк “Аязмото”, социални домове и много училища, както и най-голямото учебно заведение на територията на областта – “Тракийски университет”. Второ РУ “Полиция” ще се грижи за опазване реда и законността в населените места западно от Стара Загора, в голяма част от индустриалните зони и вилните райони “Седми километър” и “Черния мост”. Досега Стара Загора бе единственият голям областен център, обслужван само от едно районно полицейско управление. То изпълняваше своите задачи по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред на територията на две общини – Стара Загора и Опан - с територия от 1276,8 кв. км. и население 167 973 души в 65 населени места. Гъстотата на населението в двете общини е 131,6 човека на кв. км . – двойно по-голяма от средната за страната. Социално-икономическите промени, наличието на крупни стопански, търговски и туристически обекти (активно работещите фирми в областта са 59150, като 80 % от тях са в обхвата на общините Стара Загора и Опан) оказват съществено влияние, както върху демографските процеси, така и върху криминогенната обстановка. Интензивната стопанска дейност, свързана с движение на пари и материални ценности е предпоставка както за значителни икономически интереси, така и за повишена криминална активност. Централното географското разположение на района и развитата пътна инфраструктура обуславят осъществяването на престъпна дейност от гастролиращи лица и групи. От началото на годината на територията, обслужвана от РУ “Полиция” са регистрирани над 2000 престъпления. Повече от половината са концентрирани в западната част на града. Отчитайки географските, демографските и икономическите особености на района и произтичащата от тях сложна криминогенна обстановка, през 2006 г. ръководството на Министерството на Вътрешните работи взима решение в Стара Загора да бъде създадено Второ районно управление и осигурява поетапно съответното финансиране за изграждането му. Целта е да се постигне по-добра оперативност в дейността на полицията при опазване на обществения ред, противодействието на престъпността и административното обслужване на гражданите и по-надеждно гарантиране сигурността и законните им интереси. През 2007 г. и 2009 г. Общински съвет – Стара Загора, като отчита нуждите на общността от по-ефикасно полицейско обслужване, взема решение за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на МВР на двуетажна общинска сграда в кв. “Железник” и поземлен имот с площ 1630 кв.м, заедно със съответното право на строеж за нуждите на новото полицейско управление.

   

0 коментарa

Виж още