На 24 декември 1981 г. са открити ТЕЦ "Марица-изток 3" и рудник "Трояново-юг"

На 24 декември 1981 г. са открити ТЕЦ "Марица-изток 3" и рудник "Трояново-юг"

На 24 декември 1981 г. са открити ТЕЦ "Марица-изток 3" и рудник "Трояново-юг". Марица изток е промишлен комплекс в Югоизточна България. Той е разположен в източната част на Горнотракийската низина, на около 40 км югоизточно от град Стара Загора. Строителството на Мини Марица-Изток започва с разпореждане на Министерския съвет през 1952 г. Започва разработването на въглищния басейн и изграждане на рудник Трояново, ТЕЦ Марица изток 1 и фабриката за въглища. Тя има капацитет 1,8 млн. тона и преработва ежегодно към 3,5–4 млн. тона въглища. Промишленото усвояване на басейна започва през 1952 г. със строителството на рудник “Трояново 1”. В последствие се изгражда ТЕЦ Марица изток 2 и ТЕЦ Марица изток 3. Марица изток дава 30% от електроенергията на България, а мини Марица Изток са най-големият производител на въглища в България (84%). През 2000 г. ТЕЦ “Марица Изток” 1 и Брикетна фабрика са обединени в “Брикел” АД. В промишления комплекс Марица-изток работят над 20 000 души. В момента „Марица Изток“ се модернизира, като се подменят остарелите инсталации, увеличава се капацитетът на произведената електроенергия и се изграждат пречиствателни мощности, които да редуцират до минимум вредните емисии, изхвърляни в атмосферата. На 10 октомври 1994 г. при тежка авария в ТЕЦ "Марица-изток 3" са ранени 26 души, а други 21 умират от тежки изгаряния.

   

0 коментарa

Виж още