На 319 работници и служители ще бъдат изплатени компенсации за непълно работно време

На 319 работници и служители ще бъдат изплатени компенсации за непълно работно време

На свое заседание на 3.02.2010 г., Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Стара Загора, извърши общо класиране на кандидатите по ПМС № 44 от 19.02.2009 г., за ползване на компенсации от работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”. Общо 351 работници и служители, от 12 фирми в Областта, са подали декларации за класиране. Заявленията на кандидатите са били оценени обективно от Съветите за сътрудничество, съобщи директорът на Бюрото по труда Георги Гьоков. След проведеното обсъждане днес Комисията по заетостта класира и одобри 319 работници и служители, на които ще бъдат изплатени компенсации, в рамките на разпределените средства за област Стара Загора. Необходимите средства за изплащане на компенсации са в размер на 150 931 лв. Досега неусвоени са 7 469 лв. от разпределения финансов ресурс за областта. За финансирането и на останалите 32-ма работници и служители от фирмите „Бисери-74” ЕООД, с. Ягода и „Крес – Д” ООД, гр. Казанлък, са необходими общо 15 360 лв. За да бъдат финансирани всички постъпили декларации са необходими още 7 891 лв. Беше изготвено предложение до Агенцията по заетостта, да бъде отпуснат необходимият допълнителен финансов ресурс. Участниците в заседанието обсъдиха и Плана за действие, в изпълнение на мерките за активизиране на социалната политика и възстановяване на българската икономика до края на месец април 2010 г. Секретарят на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Соня Стайкова призова за активно участие за пълноценното използване на средствата по стартиращите схеми “Аз мога”, “Адаптивност” и “Развитие”.

   

0 коментарa

Виж още