На 9 училища в областта сложиха катинари

На 9 училища в областта сложиха катинари

Единственото защитено училище в Старозагорска област е Основно училище "Христо Ботев" в село Опан, съобщиха от Регионалния инспекторат по образованието. От другите общини е имало предложения, но единствено то отговаря на изискванията на просветното министерство. Няколко десетилетия школото е средно общообразователно, в което има достатъчно ученици за всички класове. Поради демографския срив през 1995 г. СОУ-то се разделя на СПТУ по селско стопанство и ОУ "Хр. Ботев". Поради липса на кандидати през 2002 г. закриват СПТУ-то. "Сега в единственото училище в община Опан учат 118 ученици от първи до осми клас от 13 села. Подготвителната групичка е към детската градина. 80% от възпитаниците са от различни етноси - уточнява директорът Иванка Павлова. - Преподавателският екип е от 12 души. Учебните занятия се водят на една смяна. Има и занималня. Децата се возят от 4 места с автобуси по обществена поръчка. Училището е с локално парно. Общинската управа участва в проект за 1 млн. лв. за издръжка на училището, за ново пълно обзавеждане, изграждане на паркова част и пр. През миналата година училището е защитило проект за разгръщане на широка извънкласна дейност. С осигурените средства е създаден фолклорен ансамбъл "Тракийче" с дейности в три посоки: изследване на местния фолклор; приложно изкуство - направа на съдове, кукли, мартеници; създаване на танцов състав, който донесе много радост на селото с богатите концертни програми. В страната защитени са 74 училища. Списъкът им ще се обновява ежегодно след решение на общинските съвети. Училищата ще получават ежегодно допълнително финансиране от 25 хил.лв. Някои от тях ще получават допълваща субсидия за недостатъчен брой деца, а други ще имат изравняващи субсидии. Никое училище няма да получи по-малък бюджет от миналогодишния, категорични са от просветното министерство. До края на календарната година 3 млн. лв. са за издръжка на всички защитени училища в страната. По предложение на общинските съвети министърът на образованието и науката е издал заповед за закриване на 9 училища в Старозагорска област. Това са училищата в селата Долно Сахране - Павелбанска община, Полски градец, Ковачево и Знаменосец - Радневска община, Юлиево - община Мъглиж, Мъдрец и Главан - Гълъбовска община, Бъдеще - Старозагорско, и Ясеново - Казанлъшко. По предложение на началника на образователния инспекторат са закрити Професионалната техническа гимназия в Чирпан, обединените детски комплекси в Павел баня и Мъглиж. Няма да се открият 11 паралелки, заложени в държавния план прием след завършен 7-и клас. Закриват се 40 паралелки след завършено основно образование.

   

0 коментарa

Виж още