Незрящи деца получиха компютри по инициатива на МТИТС и Международния съюз по далекосъобщения

Незрящи деца получиха компютри по инициатива  на МТИТС и Международния съюз по далекосъобщения

Възпитаниците на училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” в София получиха дарение от 10 компютъра и специализиран софтуер. Оборудването се предоставя от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Международния съюз по далекосъощения в рамките на инициатива „Е-достъпност в Централна и Източна Европа – Интернет и цифрова телевизия за незрящи граждани и граждани с намалено зрение”. Целта е подобряване на достъпа на децата със специфични потребности до обучение и информация. Специализираният софтуер, който симулира човешкото четене на глас или алтернативно взаимодействие чрез Брайлова клавиатура, е предназначен да помогне на хората със специални нужди да извършват ежедневните си задачи.Възпитаниците на училището ще използват дарената техника за подготовка при обучението си – изтегляне на специализирани книги, подготовка за матура и други. Проектът на Международния съюз по далекосъобщенията е част от европейските регионални инициативи, разработени с участието на България. Основната цел е въвеждане на услуги, които да направят възможно ефективното използване на услугите на информационното общество от хората със зрителни увреждания.

   

0 коментарa

Виж още