Нейкова подписа участие в международен проект

Нейкова подписа участие в международен проект

Областният управител Мария Нейкова подписа партньорско споразумение за участие в проект TECH.FOOD. Това стана в края на първата партньорска среща в Модена, Италия, на която бяха обсъдени и уточнени конкретните параметри на проекта и бе оформено окончателното проектно предложение. Водеща организация е базираната в Модена Aster Science Technology Business, а Областна администрация - Стара Загора, ще бъде един от партньорите. У нас проектът ще се реализира съвмeстно с Тракийския университет и Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Той е насочен към решаване проблемите на селското стопанство и хранително-вкусовия сектор, произтичащи от липсата на иновации заради слабите връзки между изследователите и предприятията. Целта е да се изгради научноизследователски и иновационен капацитет в тези сектори, да се създадат мрежи и инструменти за стимулиране на технически иновации в производството на качествени храни. Предвижда се създаването на международна хоризонтална мрежа от регионални "ядра за технологичен трансфер". Те ще свързват местни институти, изследователи и предприятия. Ще бъдат разработени SWOT анализи на научния и иновационния капацитет в аграрния и хранително-вкусовия сектор на партньорите по проекта, транснационална мрежа между "ядрата за технологичен трансфер", инструменти за анализ, интервенция и самооценка на предприятията. По време на посещението в Италия областният управител Мария Нейкова се срещна и с представители на местния бизнес, които проявяват интерес към реализиране на инвестиционни проекти в България. Тя ще покани в Старозагорска област бизнес-делегация от Модена, водена от председателя на провинцията Емилио Сабатини.

   

0 коментарa

Виж още