Неправителствените организации: по-добри партньори !

Неправителствените организации: по-добри партньори !

Стара Загора е домакин на модулно обучение за местно развитие. То ще се проведе в Българо-германския център за професионално обучение. “Това е проет, който се реализира от Фондацията за реформа в местното самоуправление”, заяви ръководителят на обучението Васил Радойновски. Проекта е насочен към повишаване на капацитета на местните неправителатвени организации, както и подобряване на работата с местната и централната власт. Покана за участе в обучението са получили 30 неправителствени организации, но само 15 са изпратили по двама свои представители. Освен старозагорско участие, представители има и от Хасково, Харманли и Кърджали. Обучението се реализира в рамките на проект „Неправителствени организации - надеждни партньори за развитие”. Финансирането се осъщестявява по Оперативна програма „Административен капацитет”, със средства от Европейския социален фонд.

   

0 коментарa

Виж още