Неправоспособни учители и отсъстващи ученици в Старозагорско

Неправоспособни учители и отсъстващи ученици в Старозагорско

20 % от учениците в 39 училища в Старозагорско не влизат в клас. Мобилните групи към Регионалния инспекторат по образование са проверили 139 учебни заведения за периода 7 октомври 2008 г.-22 януари 2009 година. В І ОУ “Св.Климент Охридски” в Раднево повече от половината ученици въобще не ходят на училище. По процент на непосещаемост ги догонват от ПГСД "Инж. Н.Ранчев", гр. Ст. Загора и от ПГ "А. Дамянов", гр. Николаево . В 12 от проверените 133 училища са назначени 15 неправоспособни учители. Мобилните групи са установили, че в дните на проверките в 27 училища не е осигурено заместване на 35 отсъстващи учители. Директорите на училищата са силно затруднени при намиране на заместници на учители, отсъстващи по болест за кратък период от време. Този проблем е трудно разрешим най-вече за директорите на училища в малки населени места. Отправени са 42 задължителни предписания към директорите на 29 училища, а сред наложените наказания има три предупреждения за уволнение и една забележка.

   

0 коментарa

Виж още