Несправянето с корупцията и престъпността ще ни донесе предпазна клауза

Несправянето с корупцията и престъпността ще ни донесе предпазна клауза

Европейската комисия може да ни наложи предпазна клауза до януари 2010 година, ако до юни 2009 г., когато ще излезе основният доклад на Еврокомисията, съумеем да покажем видими резултати, че се справяме с корупцията и организираната престъпност, коментира пред в. "24 часа" министърът на правосъдието Миглена Тачева. Според нея не става въпрос за влезли в сила присъди, а за качествено разследване, убедителни доказателства и аргументирани обвинителни актове. Министърът смята, че като цяло отговорни за правилното изразходване на средствата, отпуснати от ЕС на България, са органите, които администрират и контролират процеса. Съдебната власт има роля при наличието на данни за извършени престъпления във връзка с парите от еврофондовете - да бъдат образувани наказателни дела и да бъдат извършени професионални действия по разкриването им. Това предполага специализирано обучение на разследващите по този вид сложна престъпност. Министър Тачева подчертава, че сътрудничеството между Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и магистратурата е изключително интензивно. Има тенденция за все по-добри резултати от това сътрудничество, образувани са нови производства, внесени са обвинителни актове и са налице първите присъди за злоупотреби с финансови средства на общността. Тя смята, че след направените законодателни промени и организационните мерки, предприети от ВСС, за по-ефективна, по-прозрачна и по-отчетна съдебна система, Еврокомисията очаква от нас конкретни резултати от прилагането им и ефективна екипна работа на разследващите органи в борбата им с всички форми на тежката престъпност. На въпрос дали парламентът ще гласува предложения от нея закон за амнистия няколко месеца преди изборите Тачева отговаря: "През последните 10 г. във всички страни - членки на ЕС, и особено в новоприетите държави с изключение на България бяха приети различни по обхват и критерии закони за амнистия и освобождаване от изтърпяване на наложени наказания. Във всички тях, както и унас, криминогенната обстановка продължава да бъде усложнена. Амнистията е акт на висша държавна милост и правомощие от изключителната компетентност на Народното събрание. Като институт на наказателното право тя се прилага тогава, когато се прецени, че има необходимост от това. Независимо че през последните години въпросът за ръста на престъпността е широко коментиран и болезнен за обществото, амнистията е необходима, защото ще се заличат някои несправедливости, породени от честите промени в наказателните закони и съдебната практика".

   

0 коментарa

Виж още