Неудовлетворена молба застрашава Ески джамия

Неудовлетворена молба застрашава Ески джамия

"Джамии и религиозни храмове, които са паметници на културата и са от национално значение, но са единствените за населено място, ще могат вече да се ползват от религиозните общности." Този скандален текст в новия Закон за културното наследство абсорбира негативи в Стара Загора, тъй като археологическият паметник на културата с национално значение Ески джамия е точно обектът, който по силата на закона е възможно да се превърне в действащ мюсюлмански храм. Да, ама не Без да изключваме безумието, регламентирано в цитирания по-горе текст от закона, "Старозагорски новини" направи проучване дали преди време местните мюсюлмани са поискали да имат храм в Стара Загора. Оказа се, че това се е случило. В конкретния случай става дума за молба, депозирана в Община Стара Загора на вниманието на бившия кмет д-р Евгений Желев от Джамийското настоятелство в Стара Загора. Молбата е заведена под вх.No 92-00-313 на 28.06.2005 г., а конкретното искане е за нуждите на местната мюсюлманска общност да бъде предоставен терен от около 3 декара в кв."Лозенец", южно от ул."Мусала". Тъй като бившият кмет Желев от години е член на ВС на БСП, партията, чиито депутати подкрепиха Закона за културното наследство, логично е да поставим въпроса: Защо за нуждите на мюсюлманската общност не е отпуснат терен за строеж на малка джамия? Според Конституцията на РБългария мюсюлманите, както и всички законни религиозни общности, имат право да упражняват своето вероизповедание, още повече, че в Стара Загора, и основно в кв."Лозенец", има всевъзможни храмове, ползващи общински имоти срещу нищожен наем. И дали ако навремето е била проявена управленческа тактика, днес щеше да се стигне до въпросния срамен член от Закона за културното наследство, чието прилагане ще доведе де юре до подплатени апетити и разпалване на етническа вражда. И то в период на криза. Б.р. В следващия си брой "Старозагорски новини" ще публикува интервю с районния мюфтия на Област Стара Загора и Хасково Фаик Хаджимурат. Факсимиле от молбата на Джамийското настоятелство

   

0 коментарa

Виж още