НЗОК има готовност за сключване на договори с аптеките за отпускане на лекарства на ветераните от войните

НЗОК има готовност за сключване на договори с аптеките за отпускане на лекарства на ветераните от войните

Във връзка с влязлата в сила Наредба за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започва да сключва договори с аптеките, които ще отпускат тези лекарствени продукти. Това съобщиха от пресцентъра на Здравната каса. Необходимата затова документация е публикувана на интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства“, раздел „За договорните партньори на НЗОК“ - „Търговци на дребно с лекарства-аптеки“. Изпратено е и указание до всички Районни здравноосигурителни каси (РЗОК) с цел договорният процес да се осъществи в най-кратки срокове и да се осигурят на ветераните своевременно необходимите им медикаменти. Договорът, който аптеките трябва да сключат, е различен от действащите към момента договори за отпускане на заплащани от НЗОК лекарства. Той се сключва като отделен договор конкретно за този вид дейност, независимо от наличието на действащ договор за работа с НЗОК. РЗОК трябва да поканят всички притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти (включително и тези, които не работят с НЗОК), открили аптеки на територията на съответната област да сключат договори. Целта е да се осигури отпускането на лекарствени продукти на ветераните от войните от аптеки във всички общини. Стойността на лекарствените продукти, отпуснати от аптеките (в изпълнение на договорите им с общините) след 01 юли 2012 г. до влизане в сила на Наредбата – 31 август 2012г., се заплаща от НЗОК. За целта аптеките представят в РЗОК, на чиято територия функционират, заявление по образец (публикувано на интернет страницата на НЗОК в горепосочената рубрика) към което прилагат оригинали на изпълнените рецепти, опис на рецептите със стойност и фактура. Отчетните документи се представят в 15-дневен срок от влизане в сила на наредбата. Средствата за заплащане на лекарствата на ветераните ще са за сметка на държавния бюджет. НЗОК ще ги превежда на аптеките, за което всеки месец ще получава целеви суми от Агенцията за социално подпомагане.

   

0 коментарa

Виж още