Ничий язовир в с.Змейово

Ничий язовир в с.Змейово

8 декара язовир в землището на село Змейoво, в местността Кърна дол, все още по картите се води като земеделска земя, въпреки че съществува от 1991 г. Де юре и де факто той е ничий, независимо от многобройните опити на кметската управа да бъде узаконен, последният от които е направен в началото на 2011 г. След като трагедията в харманлийското село Бисер провокира проблема с поддръжката на язовирите в РБългария, преди два дни "Старозагорски новини" поиска актуална справка от Община Стара Загора за микроязовири на нейната територия. От Общината представиха надлежен списък на медиите за всички водоеми на територията им, както и за извършеното наблюдение. В списъка са посочени 21 микроязовира (включително и тези, които са на площ от 3 до 8 дка), в това число и техните арендатори. И както се очакваше, в този списък липсва язовирът в с.Змейово. И както се очакваше, в този списък липсва язовирът в с.Змейово. Създаденият преди 20 години водоем от местните стопани, чрез заустване на Змейовската река, е имал за цел напояване на съседни земеделски площи. Към днешна дата той не представлява заплаха за наводнение на селото, но пък създава други проблеми. През лятото във въпросния микроязовир се къпят постоянно роми и ловят риба. Всяко лято местната управа поставя табелки, че къпането е забранено, но ромите не им обръщат внимание, тъй като не е регистриран нещастен случай (поне досега). От три години кметството в Змейово се опитва да узакони язовира, последният от които е в началото на 2011 г. Юристите на Община Стара Загора обаче са им отговаряли, че има юридически пречки, тоест трябвало да се промени предназначението на земята. От три години нищо юридическо не е помръднало на йота, въпреки че през годините е имало желаещи да станат арендатори на микроязовира и да създадат микро туристическа атракция в региона. На прима виста към завчерашното броене на язовирите в община Стара Загора "Старозагорски новини" добавя още един - в с.Змейово. А дали той ще бъде узаконен и кой ще поеме отговорността при евентуален нещастен случай - зависи от юристите на Общината, унаследени от екипа на настоящия кмет. Йовка НИКОЛОВА

   

0 коментарa

Виж още