Нова апаратура ще разшири възможностите за идентифициране на нови психоактивни вещества

Нова апаратура ще разшири възможностите за идентифициране на нови психоактивни вещества

Проектът “Укрепване на криминалистическия капацитет на сръбската и българската полиция в борбата срещу организираната престъпност и трафика на наркотици” бе представен днес от заместник-министър Веселин Вучков. По него работят Научноизследователският институт по криминалистика и криминология /НИКК/ към МВР и Националния криминалистически център при МВР на Сърбия. Зам.-министър Вучков обясни, че освен аналитично-идентификационна техника за наркотични вещества за лабораторията на НИКК, ще бъде закупена и апаратура за лабораториите за предварителен анализ в областните дирекции Видин, Монтана, Перник, София и Кюстендил. Ще бъдат осигурени полеви наркотестове и ще се изготви наръчник за тяхното използване. Предвиденото финансиране по проекта е на стойност 582 283 евро, от които 85% са осигурени от Европейския съюз. Останалите 15% се поемат от националните бюджети на двете страни. Определената сума за България е в размер на 273 743 евро, уточни заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. Целите на проекта са насочени както към усилване на криминалистичния капацитет, така и към увеличаване на сигурността на нашите граници и предотвратяване на организирания наркотрафик чрез реализиране на по-качествени експертни оценки на наркотични вещества, обяви директорът на НИКК Добринка Маркова. Проектът е пример за това, че полицията върви крачка напред и показва как трябва да работят държавните органи, посочи заместник-директорът на Националния криминалистически център на Сърбия Драган Мийович. За първи път в съвместната трансгранична програма със Сърбия имаме възможност за сътрудничество по проекти между две министерства, подчерта Кирил Гератлиев, директор на главна дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” към МРРБ. Освен настоящия проект, към момента се работи по изпълнението и на други 52. В рамките на проекта ще бъдат обучени експерти криминалисти от лабораториите в София и в Ниш за създаване на база данни за обмен на информация относно съдържанието на залавяните наркотични вещества. Пет семинара в Ниш, Бор, Лесковац, Перник и Монтана са предвидени за полицейските служители от двете държави за работа с полеви наркотестове. Ще бъде напълно обзаведена и лаборатория за физикохимични изследвания при полицейския участък в Ниш.

   

0 коментарa

Виж още