Нова дата за референдума в Шипка

Нова дата за референдума в Шипка

Със заповед № РД-09-725 от 18.10.2010г. на областния управител на област Стара Загора Йордан Николов се изменя заповедта му, с която беше определен 23 октомври 2010г. за дата на провеждането на местен референдум за жителите на град Шипка, които да отговорят на въпроса: „Съгласни ли сте град Шипка да се отдели в нова самостоятелна община?”. Вместо нея е определена датата 6 ноември 2010г. за провеждане на допитването. Неприемането на решение от страна на Общински съвет – Казанлък, с което да бъдат одобрени разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет на местен референдум в гр. Шипка, по приложена от кмета на общината план-сметка и утвърждаване на образците от изборните книжа, доведе до необходимостта датата за произвеждане на местния референдум да бъде удължена до максималния срок, който Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление позволява, за да бъдат спазените другите срокове, които са от съществено значение за упражняване на конституционните права на гласоподавателите.

   

0 коментарa

Виж още