Нова дирекция "Сигурност" разкриват в "Мини Марица-изток"

Нова дирекция "Сигурност" разкриват в "Мини Марица-изток"

Нова дирекция "Сигурност" е създадена с решение на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД от 27 януари за промяна на структурата на управление. В нея влизат три отдела, съобразно спецификата на функциите им. Целта на промяната е създаване на по-добра организация за контрол и гарантиране на сигурността в дружеството като стратегически обект от национално значение. Дирекцията ще осъществява оперативен, методически и превантивен контрол. Тя поема и задачите по управление при кризи, охрана и сигурност на информацията, както и военновременното планиране. Дъщерното дружество на Българския енергиен холдинг "Мини Марица-изток" експлоатира най-крупното находище на лигнитни въглища у нас, ползва тежко минно оборудване, технологична и спомагателна механизация и има персонал от повече 7300 души. При тези мащабни параметри е необходима отлична координация за противодействие на злонамерени актове, които имат отношение към приоритетите и вътрешната сигурност на компанията. Това са мотивите, водещи до създаване на новата структура. Дейността на дирекция "Сигурност" ще се осъществява от 310 души.

   

0 коментарa

Виж още