Нова лизингова институция ще подпомага микрофирми

Нова лизингова институция ще подпомага микрофирми

Нова институция за микрофинансиране ще бъде създадена като дъщерно дружество на Българска банка за развитие. Това съобщи изпълнителният директор на банката Сашо Чакалски на конференция, организирана от Програмата за развитие на ООН. Дружеството ще наследи схемата и средствата на проекта „Заетост чрез подкрепа на бизнеса”. Очаква се новата небанкова лизингова институция да заработи до 30 септември. Още през 2000 г. е отпуснало левовата равностойност на 30 млн. долара за проекта. Сега са останали само шест млн., като към тях вероятно ще бъдат добавени средства от различни програми за стимулиране на заетостта. Според изпълнителния директор на Българска банка за развитие Сашо Чакалски целта е да се предоставят нови микрофинансиращи услуги, като например предоставяне на капитал за оборотни средства на микрофирмите, която да доведе до създаването на нови работни места и до запазването на вече съществуващи работни места. Небанковото дружество ще бъде с мажоритарен собственик Българска банка за развитие. Вече обаче има проявен интерес към него от международна компания в областта на микрофинансирането.

   

0 коментарa

Виж още