Нова магистърска програма стартира Пловдивският университет през март

Нова магистърска програма стартира Пловдивският университет през март

Магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите” стартира Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Обучението започва през март и продължава 3 семестъра. То ще подготвя специалисти за работа по управление на проекти и маркетинг в една от най-модерните технически области – телекомуникациите. Специалността е към Факултета по физика и инженерни технологии. Курсовете от магистърската програма са изцяло качени в интернет. Програмата е предназначена за бакалаври по инженерни, физични, икономически и социални науки, уточниха от Учебен отдел. Записването става в срок до 24 февруари. Допълнителна информация за обучението и необходимите документи за кандидатстване бъдещите магистри могат да получат в Ректората в стаи 301 и 303 на третия етаж.

   

0 коментарa

Виж още