Нова многофункционална спортна база ще бъде изградена на територията на Спортен комплекс „Черно море” във Варна

Нова многофункционална спортна база ще бъде изградена на територията на Спортен комплекс „Черно море” във Варна

Министерският съвет промени от публична в частна държавна собственост статута на имот във Варна и учреди безвъзмездно право на ползване върху него за срок от 10 години на местното Сдружение на спортни клубове „Черно море”. Имотът представлява спортен комплекс „Черно море”. Той е с обща площ от 8 дка, а в него са построени игрище, три зали и други 12 сгради. Решението на правителството е свързано с реализацията на инвестиционна програма на сдружението за изграждането на изцяло нова многофункционална спортна база. Друг имот във Варна – на ул. „Тодор Влайков” №18, който е с отпаднала необходимост за МВР, беше предоставен безвъзмездно на община Варна. Това е сутеренът на СОУ „Елин Пелин”, ползван преди години като скривалище. Сега в помещенията ще бъде изграден специализиран кабинет за провеждане на извънкласни форми на занимания, свързани с подготовката на учениците за действия при бедствия и кризи, спазване на Закона за движение по пътищата, превенция на детската престъпност.

   

0 коментарa

Виж още