Нова наредба предвижда детските лагери да се провеждат само в ...

Нова наредба предвижда детските лагери да се провеждат само в ...

Детските лагери ще се провеждат само в заградени обекти, предвижда нова наредба.

От Министерството на туризма, съобщиха, че организираните пътувания за деца в предучилищна и училищна възраст вече ще се провеждат след сключен договор между туроператор и директор на съответното детско заведение.

 Тази промяна е предвидена в проектът на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие, който е публикуван за обществено обсъждане.

Проектозаконът е разработен съвместно между Министерството на туризма и Министерството на образованието и науката.

В него детайлно са разписани отговорностите и задълженията на директорите и на туроператорите. Единствено в категоризирани обекти ще става настаняването на децата, а изхранването им - само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните.

Запазва се изискването детските пътувания с автобусен транспорт да се извършват само в  светлата част на денонощието.

Броят на персонала, обслужващ пътуването, според новите изисквания е: един възрастен на всеки 5 до 7 деца в предучилищна възраст, един възрастен на всеки 10 до 15 ученици от 1 до 12 клас.

Задължително при пътуванията извън страната участниците да се застраховат от туроператора според изискванията на Закона за туризма и при провеждането на пътуването задължително ще се включва и негов представител.

Наредбата предвижда детските лагери да се организират в заградени туристически обекти с минимум два входа/изхода, осигурено видеонаблюдение, с денонощна охрана и пропускателен режим.

Само преди седмица от министерството на туризма съобщиха, че ще бъде изготвен подробен списък на базите, които отговарят на условията, позволяващи в тях да почиват деца.

При посещение на плаж за осигуряване на безопасността на децата задължително трябва да се спазват Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, както и Наредбата за управление на качеството на водите за къпане.

При практикуването на зимни спортове също се въвеждат нови изисквания. Обучението трябва да се извършва от правоспособни ски учители.

Контролът по спазването и зачитането на новите клаузи заложени в наредбата е възложен на Комисията за защита на потребителите, Министерството на образованието и науката, Регионалните управления на образованието и Регионалната здравна инспекция.

 

Източник: dnevnik.bg

   

0 коментарa

Виж още