Нова наредба с нови изисквания за новата учебна година

Нова наредба с нови изисквания за новата учебна година

Нова наредба,която е планирано да влезе в сила от тази учебна година не предвижда драстични промени в изискванията за учебната програма. Тя предвижда децата до 4-ти клас да имат до 5 учебни часа на ден, тези до 8-ми клас - до 6 часа. Учениците в гимназиален етап на обучение могат да имат само два пъти седмично по 7 часа.На ден всички трябва да имат минимум по един час по изкуства, физкултура и бит и технологии, и не повече от два часа от една културно-образователна област. Това значи, че например няма да може в един ден учениците да имат часове по физика, химия и биология. При 5- часов учебен ден например трябва да се започне с предмет от средна трудност, после да има два часа с висока и да се завърши с предмети с ниска трудност. Според директора на 51-во СОУ Асен Александров новата наредба ще разпредели натоварването на учениците по-равномерно. Не е ясно как в профилираните гимназии и паралелки ще се съобразяват с ограничението да няма повече от два часа от една културно-образователна област на ден. "Например природоматематически профил - там има профилиращи предмети биология, химия и физика. Те са от една културно-образователна област. Това означава, че в един и същи ден те може да имат задължителна подготовка и профилирана подготовка по биология и по химия евентуално ,но физиката не може да бъде включена като предмет за този ден. Но тъй като в един момент и трите предмета стават профилиращи в по-горен етап, тогава това е абсурд да бъде изпълнено като условие", смята Валентина Георгиева, директор на СОУ „Св. Патриарх Евтимй” в Пловдив. Според Асоциация „Родители” наредбата за здравните изисквания към седмичната учебна програма всъщност няма да подобри условията в училище. „Ние имаме една обща среда, в която имаме много сериозни проблеми като двусменното обучение, което има пряко отношение върху здравето на децата, продължаваме да имаме училища, в които тоалетните са на двора”, припомни председателят на асоциацията Ева Борисова. За спазването на наредбата ще следят Районните здравни инспекции, но какво ще се случва, ако изискванията не бъдат изпълнени, не е ясно. И в момента има случаи, в които въпреки забраната, ученици от пети клас имат дни с по 7 учебни часа. В новата наредба пише, че влиза в сила от 1 септември.

   

0 коментарa

Виж още