„Нова сила" срещу превръщането на „Бедечка" от парк в застроен квартал

„Нова сила" срещу превръщането на „Бедечка" от парк в застроен квартал

Като бъдещия конфликт на Стара Загора определи превръщането на парк „Бедечка" в жилищна зона, общинският съветник от „Нова сила" Тихомир Томов и се обяви против одобряването на подробния устройствен план за регулация и застрояване на мястото. Нуждата от зелена зона за отдих и грубите несъответствия между плана и Общия устройствен план на Стара Загора са основните му мотиви за това. Той сподели подозрения, че в последния момент планът ще бъде вкаран в дневния ред на предстоящата в четвъртък редовна сесия на Общинския съвет, въпреки че не е гласувана на Председателски съвет. Томов припомни, че тя е намерила място в дневния ред на предишната сесия, но по време на засдеданието кметът Живко Тодоров я оттегли. Като основни двигатели на процедурата по превръщането на парка в квартал Тихомир Томов определи бившия председател на Общинския съвет и настоящ съветник Тенко Руканов и колегата му - втори мандат съветник от ГЕРБ Тодор Николов. Той е и геодезист на подробния устройствен план на „Бедечка". В момента Николов е председател на Комисията по транспорт и строителство в местния парламент. Срещу ПУП на „Бедечка" още миналото лято се обяви група архитекти от Стара Загора. Слабо направен, с много недостатъци, което го прави затормозяващ бъдещото развитие на града е накратко мнението на специалистите за плана и негови противници, сред които са арх. Стоян Влайков, арх. Ива Алтънова и арх. Николай Ситев. Според тях планираната транспортна схема има значителни пропуски и неудачни проектни решения. Някои от тях дори били в противоречие на нормативната база на България. Архитектите са категорчни транспортната схема е в разрез с изискванията за безопасност на движение. „Аз и хора като мен, ще се борим до последно не само точката да не влиза в дневния ред на Общинския съвет, а да се върне ситуацията от 1960-та година, когато теренът е превърнат в зона за отдих", категоричен е съветникът от „Нова сила". „Бизнесмените от Стара Загора имат имоти къде ли не, така ли остана само парк „Бедечка", който да превърнат в местния Бевърли Хилс", попита по време на пресконференция Тихомир Томов. Миналото лято мина обществето обсъждане на плана, на което тогавашният председател на Общинския съвет Тенко Руканов заяви: „Ще направим всичко възможно до края на този мандат, но не на всяка цена - да свикаме извънредна сесия на Общински съвет, за да приемем подробния устройствен план на квартал „Бедечка" . Разбира се, ако нямате възражения по предложения план, който беше изстрадан от вас 20 години". На обсъждането присъстваха собственици на парцели в парка, общинари и журналисти. Нямаше и помен от представители на политически сили или пък негодуващи от неуредиците в плана архитекти и инженери. Планът тогава бе представен от архитект Банко Банов и инж. Тодор Николов. Той предвижда създаването на квартал с ниско жилищно строителство и запазена зеленина, какъвто няма в Стара Загора. В него ще живеят между 1500-3000 души на площ от около 420 декара. Около 17% от територията са за улици, между 20-22% е озеленяването и зоната за рекреация, коефициентът за редукция на парцелите на собствениците е 22%. Две трети от площта в квартала е частна собственост. Предвидена е зона за обществено обслужване в южната част на квартала, общински терен за спортни дейности, малък общински пазар, два общински паркинга и др. При оформянето на проекта се е използвала схемата на Лубор Байер за Стара Загора и осите на улиците „Иван Вазов" и „Христина Морфова", заяви пред аудиторията арх. Банов. Предложението му е кварталът да запази името си „Бедечка" и най-дългата улица в него да носи името на Георги Икономов, а останалите - на видни старозагорски революционери. „Зоната може да се каже, че има историческо значение. В тази зона се намира вековният чинар, който е на 600 години. От тук по време на старозагорското въстание е минала четата под ръководството на Георги Икономов. Освен това зоната на река Бедечка има специфична флора и фауна. Тук старозагорци все още могат да видят някои редки видове птици както и катерици и зайци. Не случайно тази крайречна зона сме се постарали да я запазим като зелена, както и съществуващите ценни видове в целия район. Поради тази причина зелените петна изглеждат на пръв поглед хаотично разпръснати", обясни архитектът. Заедно с геодезистът на проекта инж. Тодор Николов опровергаха твърденията на противниците на проекта, че в проекта има улици с ширина 6 метра. Били с ширина от 10 метра. Според тях не е и прекалено голям броят на предвидените кръстовища. Не е предвидено в новия квартал да се строят училища, детски градини и ясли. Според проектантския екип планът на квартала напълно защитава гражданския интерес, както и интересите на собствениците на имоти там. Проектът обаче предизвика напрежение сред архитекти и инженери в Стара Загора. Част от тях се обединиха около мнението, че в него има редица неудачи, които ще затруднят бъдещото развитие на целия град.

   

0 коментарa

Виж още