Нова система съкращава чакането в Данъчното

Нова система съкращава чакането в Данъчното

"Автоматизирана система за управление на административното обслужване на чакащи клиенти" се нарича най-новата придобивка на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите", въведена преди седмица. За 5-те работни дни от нейните предимства са се възползвали 1902 души, а средното време за обслужване на един клиент е под 10 минути. Новата придобивка е доставена по проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа, в който са включени: 26 офиса на НАП, 12 офиса на дирекция "Документи за самоличност" към МВР и 1 офис на КАТ. Системата за обслужване на чакащи клиенти включва клиентски терминал, оборудван с уред за издаване на билети, екран на всяко гише и комбиниран екран, разположен на мястото за изчакване. В т.нар. зона за клиенти са монтирани устройства, които информират гражданите за предлаганите услуги и ги насочват към съответното гише. Клиентът избира търсената услуга със съответния бутон и получава билетче с пореден номер. На екрана се изписват номерът и гишето, на което той ще бъде обслужен. Системата извежда информация за предоставянето на услуги за всяко работно място и дава предупреждение за достигане на критични точки на функционалност. С нейното въвеждане се постига по-равномерно натоварване на работните места и по-качествено наблюдение на извършването на услугите. Най-често ползваните услуги на гише са подаване на данъчни и осигурителни декларации, подаване на уведомления за трудови договори, издаване на видове удостоверения и консултиране за здравен статус. Над 50% от клиентите пък вече ползват алтернативната форма на подаване на видовете декларации и уведомления - по Интернет.

   

0 коментарa

Виж още