Новината днес в броя:

Новината днес в броя:

„Трайков непреклонен: Затваряме "Брикел", е водещото заглавие и на вестник "Новината" днес. "Има само едно решение "Брикел" да продължи да работи - затваря се, модернизира се и след това се пуска. През това време ще работим заедно със социалното министерство и съм сигурен, че можем да намерим вариант, при който на хората да се плащат някакви заплати за месеците, през които ще бъдат без работа. Този сценарий начерта пред медиите вчера министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той преряза лентата на модернизирания блок 6 на ТЕЦ "Марица-изток 2" и раздаде парченца от трикольорната лента на представителите на "Мицуи" и "Тошиба", които са извършили част от рехабилитацията."Компанията "Брикел" - вие знаете предисторията, е имала възможност да използва тези 20 хил. часа работа, през което време собственикът г-н Ковачки, ако е имал доброто желание, демонстрирано сега, е можел да направи тази инвестиция. В момента от май месец досега компанията работи над тези 20 хил. часа. Това мотивира Министерството на околната среда и водите да вземе решението за затваряне, на среща с г-н Ковачки той пое ангажимент пред нас да направи инвестициите в сероочистващите инсталации. Аз много бих искал това да се случи и той да приеме такъв модел на работа, при който инвестициите се правят, докато предприятието е спряло", категоричен бе Трайчо Трайков. Вестникът подборно информира за пуска на 6-ти блок на ТЕЦ Марица изток 2 и новите сероочистки в централата ,изградени със собствени срдства н дружеството. Повече болни от вирусен хепатит, е друго заглавие от "Новината". Увеличена е заболяемостта на вирусните хипатити и най-вече на вирусен хипатит тип „А“. Тенденцията за растящия брой болни се наблюдава още от юли, отчете вчера д-р Таня Перчемлиева от РИОКОЗ. Вирусните хепатити съставят 38.3% от общо регистрираните заразни заболявания, обясни д-р Перчемлиева. Болните са от почти всички общини, но най-засегната е община Чирпан, където 44% са заболелите от вирусен хипатит тип „А“. На следващо място са община Стара Загора и Казанлък. Най-засегната е възрастовата група от 1 до 4 години. Нова организация за установяване и санкциониране на водачите, пренебрегващи ограниченията на скоростта, е въведена от началото на тази седмица от сектор „Пътна полиция“ в Стара Загора, е друга тема в броя. Нарушението се регистрира от техническо средство, монтирано в необозначен автомобил и обслужвано от цивилни служители на „Пътна полиция“. Радарното устройство проследява засеченото моторно превозно средство в определен период от време и създава клип, който ясно регистрира данните за скоростта, с която автомобилът се е движел в контролирания участък, датата и часа на нарушението, номера на автомобила и лицето, което го управлява. Данните се предават на друг екип униформени служители на „Пътна полиция“, които спират нарушителя и му съставят акт или фиш - в зависимост от размера на установеното превишение на скоростта.

   

0 коментарa

Виж още