Новите законодателни промени ще извадят от здравноосигурителната система 380 000 души

Новите законодателни промени ще извадят от здравноосигурителната система 380 000 души

Според новите законови изменения, на самоосигуряващите се лица, които не са си плащали 3 месеца здравни осигуровки за последните 36 месеца, им се отнемат здравноосигурителните права. 380 000 души вероятно ще отпаднат от здравноосигурителната система заради неизплатени здравни вноски,сочат изчисленията на Националната агенция за приходите (НАП) към 1 декември 2009 г. Ако гражданите с нередовни плащания към здравното осигуряване се разплатят до 25 януари, няма да загубят здравноосигурителните си права. От 1 януари минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420 лв. Лицата, които внасят в здравни сметки за своя сметка ще трябва да внасят не по-малко от 16.80 лв. Самоосигуряващите се лица трябва да подадат еднократно декларация образец номер 7. Глобата за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лв. и от 1000 до 3000 лв. Драстично се увеличават и глобите за работодателите, които не внасят вноски за осигуряване. Така например за самоосигуряващото се лице, което не плаща дължимите осигурителни вноски за срок по-дълъг о т 3 месеца, от тази година ще се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. Всички самоосигуряващи се лица след като внесат дължимите осигурителни вноски върху избрания от тях осигурителен доход, трябва да подават декларация образец 1. Това може да става или всеки месец до 10 дни след внасянето на осигурителните вноски или еднократно до 20 февруари, ако се осигуряват само за фонд „Пенсии”. Санкцията за неподаване на осигурителна декларация в срок се глобява от 50 до 500 лв. за всеки отделен случай, а при повторно нарушение глобата е от 500 до 2000 лв.

   

0 коментарa

Виж още