Новите моменти в Закона за потребителския кредит

Новите моменти в Закона за потребителския кредит

Ако депутатите приемат новия закон за потребителския кредит, чийто проект вече е одобрен от правителството, за клиентите ще има някои важни промени: Според документа още при самото рекламиране на кредита – дали по телевизията или на рекламна брошура, банките трябва да посочат всички условия по предлагания от тях продукт. Така например, ако се казва какъв е лихвеният процент, то трезорите трябва да кажат още дали той е фиксиран за целия период, или е плаващ. Освен това трябва да са ясни какви са останалите разходи по заема, който клиентът ще има да изплаща. Досега доста често подобни детайли не се оповестяваха или пък се изписваха с дребни букви. Новият закон предвижда всички надписи да са четивни с еднакъв по размер шрифт. Също така клиентът трябва да е информиран и че може да сключи застраховка по кредита, която да му помага при изплащането на теглената сума, ако той междувременно остане без работа. Всичко това трябва да е съобщено на потребителя, преди още той да е сключил договор с банката. Най-много потребителски кредити се теглят за така наречените целеви нужди. Според експерти под потребителски кредит се разбират суми до 147 000 лева. Този вид заеми се ползват за покупка на различни стоки за дома, за автомобил, за пътуване, за ремонт на жилището, за лечение. Някои потребители взимат заем за подобряване на енергийната ефективност на домовете си или за студентска издръжка. Много са редки случаите, в които финансовите институции проверяват за какво точно клиентите са похарчили тегления заем. Така например при кредит „Ваканция” служителите на трезора няма да се поинтересуват дали средствата са отишли за отдих или за закупуването на телевизор или кола. Новият закон предвижда клиентите да получат така наречения стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация. В него ясно и точно трябва да са описани условията по заема и начина на неговото погасяване – срок, размер и брой на вноските. Също така в него трябва да е посочен лихвеният процент, възможностите за промяна, както и годишният процент на разходите. Целта на това изискване е клиентите бързо и лесно да могат да сравнят няколко оферти от различни финансови институции и така да преценят коя е най-подходяща за тях и бюджета, с който разполагат. Един от големите плюсове в документа е, че ако все пак клиентът изтегли кредит, но размисли и реши, че няма да му е по джоба неговото изплащане или условията не го удовлетворяват, може да се откаже от него. Това обаче може да се случи в срок до 14 дни след подписването на договора. Не е необходимо да се посочват мотиви или да се заплащат такси при отказа. Трябва само да се върне цялата сума до 30 календарни дни и да се плати лихва за периода от усвояването до връщането им. Друго важно нещо, което ще улесни кредитополучателите, е, че вече ще могат да върнат предсрочно теглената сума. В такива случаи обезщетението, което дължат, е в размер на 0,5 процента от предсрочно погасяваната сума, ако до изтичането на срока на договора остава по-малко от една година. При по-дълъг оставащ срок таксата е 1 процент от предсрочно погасяваната сума. Клиентът трябва да знае, че при подписването на договора той има право да получи копие от него, ако поиска. Самият документ трябва да съдържа информация за условията за промяна на лихвата, размера на наказателната лихва за просрочване и неизпълнение на договора. Също така трябва да е налична и клауза за правото на отказ от договора, при какви условия може да стане това, както и клауза за възможността за предсрочно погасяване и начините за извънсъдебно решаване на спорове. Договорите трябва да съдържат и предупреждение за последиците за потребителя при просрочие на вноските. Ако клиентът просрочи плащането на вноската по заема с над 90 дни, той вече влиза в графата „лоши кредити”. В документа трябва да е записан и адресът на Комисията за защита на потребителите, която отговаря за спазването на новия закон. С новия закон за първи път се въвежда и задължението на кредитора да направи предварителна оценка на потребителя – до каква степен той ще има възможност да изплаща тегления кредит. За тази цел финансовата институция трябва да извърши справка в Централния кредитен регистър или друга база данни за оценка на кредитоспособността на потребителите. Проектозаконът предвижда още разпоредбите за предоставяне на цялата информация от банката на клиента още преди той да е сключил договора, оценката за кредитоспособността и разпоредбите по отношение на рекламата да се прилагат и за договорите за кредит, обезпечени с ипотека, договорите за кредит с цел придобиване или запазване правото на собственост върху земя или друг недвижим имот, включително и за сграда, която е построена или предстои да бъде построена. Най-важната за потребителите клауза обаче е правото им по всяко време да погасят изцяло или частично задълженията по договора, като кредиторът не може да откаже предсрочното им погасяване.

   

0 коментарa

Виж още