Новият Младежки общински съвет в Казанлък встъпи в длъжност

Новият Младежки общински съвет в Казанлък встъпи в длъжност

Новите членове на Младежки общински съвет – Казанлък, проведоха първо заседание, на което официално получиха своите Удостоверения от заместник-кмета на община Казанлък по програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности Лилия Цонкова. В новия състав на Младежкия съвет за първи път имат представителство 5 младежки и неправителствени организации, работещи в сферата на младежките дейности, 8 училища и един представител от гражданската квота. Младежите са мотивирани да развиват активна дейност и заявиха своето желание за работа през следващите 2 години в посока развитие на младежките дейности и достигането на тези дейности до повече млади хора от общината. От тази година Община Казанлък предоставя на своите младежи и нова база- обновената сграда на Младежкия дом в Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още