Новият секретар на Община Стара Загора Цена Велкова встъпва в длъжност

Новият секретар на Община Стара Загора Цена Велкова встъпва в длъжност

От 1 декември Цена Веселинова Велкова встъпва в длъжност секретар на Община Стара Загора. Тя заема длъжността по чл.81 Б от Закона за държавния служител и съгласно сключено споразумение с Областния управител – врид Димитър Драчев. Цена Велкова има две магистратури - по Българска филология и по право от Великотърновския университет «Св. св. Кирил и Методий». Средното си образование е завършила в Гимназия «Неофит Рилски» гр. Твърдица. Целият и трудов стаж до момента е преминал в Областна администрация – Стара Загора, където започва работа през 1999 г. на длъжност Юрисконсулт в Дирекция АПОФУС (Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността). Само след година вече е Младши юрисконсулт в същата дирекция, а през 2003 г. заема длъжността Главен юрисконсулт, на която остава до 12 май 2010 г., когато е назначена за Директор на Дирекция АПОФУС.

   

0 коментарa

Виж още