Новият състав на ТЕЛК III започва работа

Новият състав на ТЕЛК III започва работа

Считано от 2 септември 2013 година новият състав на обща ТЕЛК III-ти състав при МБАЛ "Проф.д-р Ст.Киркович" АД град Стара Загора ще започне работа по освидетелстване на лица по отношение на медицинската експертиза. Пациентите,поканени за освидетелстване от обща ТЕЛК III-ти състав през месец август 2013 година ще получат ново уведомително писмо от ТЕЛК с посочена нова дата за извършване на освидетелстване от ТЕЛК.Пациентите,поканени за освидетелстване през месец септември 2013 година ще се освидетелстват по предварително изготвения график.

   

0 коментарa

Виж още