Нови входно-изходни ивици ще украсят Казанлък

Нови входно-изходни ивици ще украсят Казанлък

Нови, красиво оформени ивици с цветя и зеленина, подредени по трите главни улици на входа на Казанлък от изток, запад и север скоро ще посрещат неговите жители и гости. Дейностите по обновлението на входно-изходните ивици на града са съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 г. за строителство и ремонт на общински обекти в Казанлък и населените места. За изграждането им са предвидени 150 хил. лв. с ДДС от общинския бюджет. При подход Изток разделителната зелена ивица на бул. „Ал. Батенберг“ се състои от 4 отделни части, при три от които съществува едроразмерна широколистна растителност. Това, което предстои да се направи, е тя да бъде запазена, а храстовата растителност, която е в лошо състояние, да бъде отстранена, да се подмени съществуващата почвена покривка с нова, да се засадят рози и ефектна ниска растителност. Дължините на отделните части са: 1 част между бул. „Никола Петков“ и ул. „Старозагорска“ – 270 м 2 част между ул. „Старозагорска“ и ул. „Капитан Петко войвода“ – 184 м 3 част между ул. „Капитан Петко войвода“ и ул. „Чаталджа“ – 228 м 4 част източно от ул. „Чаталджа“ – 225,5 м При подход Запад зелената ивица е с дължина 153 м и представлява част от велоалея от южната страна на бул. „23 Пехотен Шипченски полк“. Тук съществуващата храстова растителност ще бъде премахната и ще бъдат изградени цветни лехи в специално обособени ивици от бетонни бордюри. При подход Север съществуващата разделителна ивица се намира на бул. „Освобождение“ и е с дължина 574 м. По продължение на ивицата има осветителни тела. Тук е предвидено отстраняване на съществуващата храстова растителност и подмяна на почвата в нея. Около уличните осветителни тела ще бъдат ситуирани клоцове, които са изработени от бетон. Трите нови ивици ще бъдат затревени и ще бъдат наситени с насаждения от рози.

   

0 коментарa

Виж още