Нови данъци в Казанлък?

Нови данъци в Казанлък?

С близо 5500 лева ще се увеличи данъчната оценка за следващата година на най- разпространените жилища в Казанлък- двустайни апартаменти от 68 кв. метра , във втора зона. От 11100 лева, оценката ще стане 16649 лева. Това ще доведе и до по-високи данъци за недвижимите имоти, които гражданите ще трябва да плащат. Коннкретният размер на увеличението ще е ясен през този месец. Новият размер на налога ще е в резултат на предвиждани промени в Закона за местните данъци и такси, които парламентът прие на второ четене. Според гласуваните от Парламента промени се коригират коефициентите за местоположение, които са с най-голяма тежест при определяне на данъчната оценка. Отчита се местонахождението на имота - по категория и зона, както и дали имотът е в строителни граници или извън тях, във вилна зона или друга зона. Промените касят и производствените и селскостопанските имоти - дали те се намират в благоприятно или неблагоприятно положение, от гледна точка на инфраструктурата. 666 хиляди лева от данък „сгради „са постъпъли до месец ноември в дирекиця „местни данъци и такси” в Казанлък. Плащането на този вид налог обаче продължава до края на календарната година. За сравнение през 2007 от данък „сгради” в хазната на града са постъпили 804 хил. 388 лева.

   

0 коментарa

Виж още