Нови задължения за над 700 000 лв. установи НАП - Стара Загора

Нови задължения за над 700 000 лв. установи НАП - Стара Загора

През месец октомври 2008 инспекторите по приходите на НАП Стара Загора приключиха 38 ревизии на фирми. Сумата на допълнително разкритите задължения възлиза на 701 000 лв. Установени са данъчни задължения по Закона за данъка върху добавената стойност за 524 024 лева. Разкрити са и неначислени данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане за 99 504 лв., съобщиха от пресцентъра на дирекцията в Стара Загора. На 95 % от ревизираните за периода фирми са съставени ревизионни актове с допълнително установени задължения. До края на октомври приключиха 25 инвентаризации и 14 броя проверки за сравнение на счетоводните данни. В резултат на тях са възложени 6 ревизии на фирми. При 8 от задължените лица, след извършена инвентаризация и проверка на следващия данъчен период се наблюдава рязко завишение на декларирания ДДС за внасяне по справка-декларация с над 337 000 лв. Това се дължи на факта, че търговци спестяват плащането на данъци, като не изписват стоките си от скалдовите наличности. При проверка се оказва, че по счетоводни документи количеството стоки налични на склад, не съвпада с реалните такива. И към момента продължават ревизиите по браншове, съвместните проверки с инспекцията по труда и внезапните проверки в обекти на открито и закрито от инспекторите в отдел Контрол.

   

0 коментарa

Виж още