Нови облекчения в градския транспорт за старозагорци

Нови облекчения в градския транспорт за старозагорци

Предвижда се всички ученици, студенти, докторанти, които учат редовно в Стара Загора, да могат да използват месечна карта за една линия на градския транспорт с цена 10 лв, за две линиии- 15 лв, а за всички линии в градска мрежа- 22 лв.  Учащите могат да си закупят карта срещу документ, който доказва, че лицето учи през годината в Стара Загора.

Картата за пенсионери, живеещи в Стара Загора за една линия ще струва 15 лв, за две линии- 24, а за цялата градска мрежа- 30лв.  Картата може да бъда купена срещу лична карта, удостоверение за пенсия, актуална снимка. Пенсионерите над 68 госини с пенсия под 300лв, ще купуват карта за една линия 10лв, а тези над 80 години ще се возят наълно безплатно по една линия от градския транспорт.

Хората с трайни увреждания над 71% и пенсия под 300лв, жители на града, ще могат да използват абонаментна карта за месецас цена 15лв за една линия. Картата може да бъде закупена срещу документ за самоличност, актуално удостоверение за пенсията и решението на ТЕЛК.

За учениците и пенсионерите от селата на територията на общеината ще се прави 50 % отстъпка от цената на картата за пътуване до селото и обратно до града.

Има предложение за комбиниране на пътуването с карта по две линии с цена 41лв. Така ще може да се ползва едновременно автобус и тролей или смесено, за да не се налага пътниците да плащат допълнително за единия вид транспорт.

   

0 коментарa

Виж още