Нови правила за детските градини в Община Стара Загора

Нови правила за детските градини в Община Стара Загора

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров разписа новите правила за организиране дейността на детските градини в Община Стара Загора. Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема, за първа група е в периода 1- 20 март на съответната календарна година, е записано в условията и реда за приемане на децата. Списъкът на приетите в детската градина деца се изнася на информационно табло до 20 април. До 30 април родителите потвърждават писмено постъпването на децата в първа група. Директорите на детските градини до 15 май представят на хартиен носител и на електронния адрес на общинския отдел „Образование, младежки дейности и спорт” списък на приетите деца в първа група. При липса на свободни места за съответната детска градина, отдел ОМДС предлага на родителите друга детска градина. Подготовката на децата на 5 и 6 години е задължителна, става ясно още от новите правила. До 5 март родителите на 5 и 6-годишните деца заявяват писмено до директора желанието си децата им да бъдат записани в подготвителна група. Учебната година за задължителната подготвителна група започва на 15 септември и завършва на 31май. В срок до 15 март директорите на детските градини представят в отдел ОМДС списък на децата от подготвителните групи. Правилата за организиране дейността на детските градини в Община Стара Загора са публикувани на сайта на общината – www.starazagora.bg

   

0 коментарa

Виж още