Нови пунктове за издаване на европейска здравна карта

Нови пунктове за издаване на европейска здравна карта

Облекчават процедурата по издаване на Европейска здравноосигурителна карта. Причината е увеличеният брой дистрибуторски пунктове, където се подават заявление за издаване. От вчера е избрана е нова фирма-изпълнител, която осигурява по-широк достъп до услугата в 276 пощенски станции на територията на цялата страна. За Пловдив те са общо 6, разположени съответно в Централна поща и клонове с номера 2, 3, 4, 6 и 23. Освен тях ще има пунктове в почти всички големи градове в областта. Информация за адресите може да се открие на интернет страницата на НЗОК, както и в Районната здравноосигурителна каса в Пловдив. Заявлението за издаване вече ще се получава безплатно на място в пощенската станция или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК. То се подава лично, като се представя задължително лична карта и се оставя копие от нея. За лица до 14 г. и такива до 16 г, които нямат лични карти, се представя акт за раждане и личната карта на единия от родителите, като се оставят копия от двата документа. Отпада досегашното изискване за наличие на снимка и подпис върху картата, което също ще улесни гражданите. Запазва се изискването документите да се подават, както и готовите здравни карти да се получават, лично или от нотариално упълномощено лице. Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за това е 15 дни. ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя. Временните затруднения по издаването на европейската здравна карта през последните месеци се дължат на обжалване на процедурата по избор на изпълнител.

   

0 коментарa

Виж още