Нови работни места по европейски проект в Благоевград

Нови работни места по европейски проект в Благоевград

16 нови работни места ще бъдат разкрити в Благоевград, благодарение на проект „Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца”. Водеща организация по него е Югозападен университет „Неофит Рилски“, а община Благоевград е партньор в начинанието. Всички новооткрити позиции са за длъжността „Помощник-учител“ в детски градини и училища на територията на Благоевград. Попълването на позициите ще се извърши с провеждането на конкурс, който ще протече в два етапа. Първият етап е подбор по документи, а вторият включва интервю с кандидатите. За свободните позиции могат да кандидатстват всички, които имат завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика с чужд език“, „Начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика с чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Педагогика“, „Социална педагогика“ и „Специална педагогика“. Предимство за кандидатите е ако притежават квалификация „Помощник-учител” и владеенето на ромски език. Справка за необходимите документи може да се направи в сайта на община Благоевград, в 1-ви корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски”, както и в Регионална служба по заетостта-Благоевград. Крайният срок за тяхното подаване е 17:00 часа, на 10 август в Регионална служба по заетостта-Благоевград.

   

0 коментарa

Виж още