Нови санкции заплашват "Габровница" АД

Нови санкции заплашват "Габровница" АД

В края на март 2009 г. Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора, направи поредните замервания в дървопреработващото предприятие "Габровница" АД в с.Горно Сахране. Отчетените вредни вещества в отпадъчните газове на голямата сушилня са 7 пъти над пределнодопустимите норми по показател прах, а на малката сушилня - 6 пъти над нормата. Паралелно с това, в рамките на 48 часа (22 и 23 март), са извършени и контролни измервания на качеството на атмосферния въздух в две от най-близко разположените села. Мобилната екостанция е проверявала за концентрации от серен и азотен диоксид, въглероден оксид, сероводород, озон, фини прахови частици и амоняк. Анализът на данните показва превишаване на нормата по показател прах от 1.18 пъти над допустимото в с.Голямо Дряново, което е на отстояние от 3 километра от предприятието. От РИОСВ съобщиха, че при тези показатели санкциите са неизбежни. Те се изчислявали по математическа формула, която включвала броя на работните часове, натоварването и степента на замърсяване. Точният размер на новите глоби щял да стане ясен до месец. Припомняме, че от 16 ноември 2006 г. министър Джевдет Чакъров наложи на турските собственици на "Габровница" АД ежемесечни санкции в размер на 10 723 лева. Те се плащат и досега, с изключение на случаите, когато предприятието не работи заради ремонти. Последното спиране на работата, свързано с проблеми около прахоулавящите инсталации на двете сушилни, беше в края на 2008 г. Първата глоба за замърсяване на околната среда (158 лева) е наложена на 10 юни 2006 г. От тогава до края на 2008 г. са съставени 6 констативни протокола, направени са съответните предписания и е наложено наказателното постановление, за което стана дума по-горе. Проблемите с "Габровница" бяха коментирани в директно предаване на "Нова телевизия", в ефира на БНР и в печатните медии. В отговор на журналистическите и гражданските атаки, собствениците заведоха съдебни дела срещу кореспондентката на БНР в Стара Загора и срещу председателя на Гражданско сдружение "За чиста Розова долина". Исковете им са за по 30 000 лева за уронване на доброто име на фирмата. Равносметката: Делата продължават, станциите на РИОСВ отчитат наднормени замърсявания, а очевидци твърдят, че пътувайки от вр. Шипка за Казанлък, всеки може да види с очите си димната пелена над "Габровница" АД.

   

0 коментарa

Виж още